Strona głowna » Dębica » Jubileusz Domu Symeona i Anny

Jubileusz Domu Symeona i Anny

W Domu Symeona i Anny przy ul. Krakowskiej 15 w Dębicy 3 lutego br. odbyła się uroczystość 10-lecia działalności placówki. We mszy świętej oraz rocznicowym spotkaniu uczestniczyli pracownicy i pensjonariusze Domu oraz zaproszeni goście.

Obchody 10-lecia działalności Domu Symeona i Anny rozpoczęły się mszą św., którą odprawił  ks.  Jan Krupa, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Dębicy, na terenie której znajduje się dom. Podczas spotkania goście i domownicy obejrzeli prezentację multimedialną prezentującą dorobek placówki. Miłym akcentem na zakończenie spotkania był okolicznościowy tort, którym poczęstowani zostali wszyscy obecni na jubileuszu.

„Dom Symeona i Anny” czynny  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00  przeznaczony jest osób starszych, samotnych, ubogich oraz mających złe warunki mieszkaniowe, które korzystają z usług domu i biorą czynny udział w jego życiu. Z usług placówki korzystać może każdy, kto czuje się samotny, bezradny, zagubiony lub potrzebuje pomocy osoby drugiej, a ma na tyle siły, by sam lub przy pomocy innych tam dotrzeć. Dom stanowi część obiektu, w którym działa ochronka – publiczne przedszkole integracyjne dla dzieci i świetlica profilaktyczno – wychowawcza „Promyki Nadziei” oraz ośrodek wsparcia dla rodzin i hostel. W domu odbywają się m.in. zajęcia typu: wspólne śpiewanie, warsztaty zajęć praktycznych (m.in. robótki ręczne, zajęcia w szwalni, stolarni, pracowni ceramicznej), czytanie książek i prasy, oglądanie filmów, spacery, kontakt z dziećmi ochronki i świetlicy. Osoby uczęszczające do Domu Symeona i Anny mogą uzyskać także pomoc w postaci: wsparcia duchowego oraz wsparcia w sytuacjach trudnych życiowo wywołanych samotnością, chorobą lub ograniczeniem ze względu na sprawność.

W rocznicowym spotkaniu uczestniczyli m.in.:  Matka M. Maksymilla Pliszka, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich, s. M. Augustiana Rusin, prezes Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”,  Małgorzata Rutka, wiceprezes Stowarzyszenia, pracownicy domu i pensjonariusze.