Home » Gmina Dębica » Jest przychodnia, teraz logo

Jest przychodnia, teraz logo

Gmina Dębica ogłosiła konkurs na logo uzdrowiska Latoszyn-Zdrój, które będzie wykorzystywane w celach identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. przez umieszczenie w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach. Logo powinno budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać charakter i specyfikę Latoszyna – Zdrój. Obecnie trwają prace wykończeniowe w budynku przyrodo-leczniczym, gdzie mieścić się będzie przychodnia zdrowia i oddział rehabilitacyjny.

Konkurs na logo ma charakter jednoetapowy. Adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, w tym do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz studentów, absolwentów i pracowników naukowych wyższych uczelni artystycznych oraz osób prawnych. Projekty wraz z wymaganymi dokumentami można składać do 8 grudnia 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Dębica przy ul. Stefana Batorego 13 w Dębicy. Dla autora zwycięskiego projektu przewidziano nagrodę w kwocie tysiąc złotych brutto.

Latoszyn to jedna z najstarszych wsi gminy Dębica, leżąca w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Dębica, przy drodze krajowej nr 94 Kraków-Rzeszów. Wieś istniała już w XII w., a jej pierwszym właścicielem był Teodor Gryfina, wojewoda krakowski. Latoszyn od wieków słynął ze znakomitych wód leczniczych wypływających u podnóża wzniesienia Palana Gera, gdzie niegdyś znajdował się ośrodek słowiańskiego kultu. Lecznicze źródła uczyniły z Latoszyna w XVII w. znane kąpielisko. W wieku XIX funkcjonował tu Zakład Zdrojowo – Kąpielowy hrabiego Morskiego tak zwane „Latoszyńskie Łazienki”, a wieś słynęła z przyrodolecznictwa. Zakład ten został zniszczony przez huragan i pożar. Na miejscu starego zakładu w 1932 roku wybudowano nowocześnie urządzone łazienki, pensjonaty, karczmę. Do zakładu zjeżdżali kuracjusze z kraju i zagranicy, stawiając go ponad Krynicę i Szczawnicę. Tutejsze wody siarczane leczyły choroby stawów, kości, choroby skórne: grzybice, łuszczyce, choroby kobiece, paraliże i niedowłady. Podczas II wojny światowej ten tętniący życiem ośrodek został prawie całkowicie zniszczony.

Obecnie Latoszyn pełni funkcję miejscowości podmiejskiej. Znajduje się w niej szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole i biblioteka publiczna. W 2016 rozpoczęto tu budowę przychodni zdrojowej, a w 2017 roku wystąpiono o pieniądze dla budowy infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i uzdrowiskowej.

Gmina Dębica już w 2018 roku reaktywuje historyczne uzdrowisko Łazienki Latoszyńskie w oparciu o nowoczesny obiekt Przychodni Zdrojowej.  Przyszłe Latoszyńskie uzdrowisko winno osiągnąć profil o charakterze rehabilitacyjno – uzdrowiskowym będący magnesem dla kuracjuszy z kraju i zagranicy. Wyznaczono obszar ochrony uzdrowiskowej.