Strona głowna » Dębica » Jarosław Śliwa wiceburmistrzem Dębicy

Jarosław Śliwa wiceburmistrzem Dębicy

Podczas konferencji prasowej Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy przedstawił swojego zastępcę, Jarosława Śliwę.

– Aby sprawnie zarządzać miastem, burmistrz potrzebuje jako współpracownika swojego zastępcy – mówił Mariusz Szewczyk. – Stanowisko to powinna pełnić osoba, która daje wsparcie burmistrzowi w wypełnianiu obowiązków na rzecz miasta, osoba wybrana ze względu na swoje kompetencje, co podkreślałem w czasie kampanii wyborczej. Zastępca z jasno sprecyzowanym zakresem odpowiedzialności i decyzyjności usprawni funkcjonowanie urzędu, co wpłynie na zmianę wizerunku lokalnego samorządu.

Jarosław Śliwa będzie głównie odpowiedzialny za nadzorowanie pracy Wydziału  Gospodarki Komunalnej, Wydziału Infrastruktury Miejskiej, Wydziału Gospodarki  Przestrzennej, Wydziału Inwestycji. Według Szewczyka przede wszystkim Jarosław Śliwa otrzymał mandat zaufania od mieszkańców Dębicy uzyskując w pierwszej turze wyborów na burmistrza ponad 3,5 tys. głosów. – Jego koncepcja rozwoju Dębicy jest najbardziej spójna z moją – mówił Szewczyk. Posiada doświadczenie samorządowe, duże ambicje, a przede wszystkim kompetencje i merytoryczne przygotowanie do wykonywania obowiązków zastępcy burmistrza miasta. Od 2005 roku jest Dyrektorem Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dębicy, członkiem Komisji Kwalifikacyjnej POIIB. Posiada uprawnienia do projektowania i nadzoru nad wykonywaniem robót w branży konstrukcyjno – budowlanej. W kadencji 2010 – 2014 sprawował mandat radnego miejskiego. Jest osobą bezpartyjną, co uniezależnia go od wykonywania poleceń partyjnych przełożonych.