Home » Dębica » Igloopolanie zaprezentują swoje talenty

Igloopolanie zaprezentują swoje talenty

Noworoczny koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Igloopolanie”, w którego programie znajdą się kolędy, pastorałki, poezja bożonarodzeniowa, tańce narodowe i regionalne, odbędzie się 21 stycznia 2017 r. w Domu Kultury „Mors”.

W koncercie wystąpią: ZPiT Igloopolanie z kapelą, grupy dziecięce: młodsza i starsza, grupa młodzieżowa, grupa reprezentacyjna, recytatorzy Agnieszka Górska, Jakub Skupień. Kierownictwo artystyczne i choreografia to dzieło Romualda Kalinowskiego,  kierownictwem muzycznym, scenariuszem i przygotowaniem wokalnym zajął się Andrzej Jakubowski. Za choreografia grup dziecięcych i młodzieżowych odpowiadają Kinga Jurek i Kacper Jurek. Kapelą „Igloopolan” kieruje. Stanisław Wiktor. Koncert rozpocznie się o godz.18.00. Bilety w cenie 10 zł, 5 zł – ulg. do nabycia w DK „Mors”.

igloopolanie_noworoczny_2017