Home » Dębica » Hospicjum nagrodzone

Hospicjum nagrodzone

Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II otrzymało nagrodę Totus 2016 w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno–wychowawcza”. „Katolickie noble” przyznawane są przez warszawską Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla uhonorowania osób i instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania św. Jana Pawła II. 

Wręczenie wyróżnień nastąpiło 8 października br. podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Dębickie hospicjum nagrodzone zostało za wytrwałe zaangażowanie na rzecz osób terminalnie chorych i ich rodzin, inspirowane wezwaniem Papieża Polaka do rozwijania „wyobraźni miłosierdzia”.

Stowarzyszenia działa  na terenie powiatu dębickiego nieprzerwanie od ponad 10 lat. W hospicjum 45 wolontariuszy, wśród nich lekarze i pielęgniarki, bezinteresownie udziela wsparcia swym podopiecznym  – najczęściej osobom w terminalnym stadium choroby nowotworowej. Hospicjum prowadzi również działalność informacyjną i edukacyjną, głównie poprzez uczestnictwo w ogólnokrajowej akcji „Pola Nadziei”, do której każdego roku włączają się między innymi uczniowie szkół i przedszkoli powiatu dębickiego. Propagując ideę wolontariatu, Stowarzyszenie nawiązuje współpracę z placówkami oświatowymi, instytucjami samorządowymi oraz prywatnymi i państwowymi firmami. W bieżącym roku Hospicjum otrzymało tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Dębickiego”.