Strona głowna » Dębica » Harcerze organizują konkurs „Golgota Wschodu”

Harcerze organizują konkurs „Golgota Wschodu”

Hufiec ZHP Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów zachęca uczniów dębickich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w Konkursie „Golgota Wschodu” organizowanym dla upamiętnienia Polaków zsyłanych na Nieludzką Ziemię.

Konkurs jest nie tylko formą upamiętnienia zesłańców, służy też popularyzowaniu tematyki zsyłek oraz budowaniu świadomości patriotycznej i historycznej młodego pokolenia. Partnerami konkursu są: Związek Sybiraków – Koło w Dębicy, Dębica, Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy, Muzeum Regionalne w Dębicy oraz Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy.

Zadaniem uczniów szkół podstawowych jest przygotowanie pracy plastycznej – plakatu poświęconego tematyce zsyłek na Sybir. Gimnazjaliści mają wykonać prezentację multimedialną o zesłaniach z ujęciem Sybiraków związanych z ziemią dębicką. Natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych muszą napisać pracę literacką na jeden z dwóch tematów dotyczących zesłań i zesłańców.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Urząd Miejski w Dębicy dzięki funduszom pozyskanym w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Regulamin konkursu można pobrać na stronie Hufca ZHP Dębica: www.debica.zhp.pl. W razie pytań można kontaktować się poprzez e-mail: debica@zhp.pl.