Strona głowna » Gmina Dębica » Gmina rusza z nowymi inwestycjami

Gmina rusza z nowymi inwestycjami

Gmina Dębica złożyła pod koniec 2014 r. wniosek o dofinansowanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 133084R w m. Pustków od drogi powiatowej nr 1283R Brzeźnica – Krownice do drogi powiatowej nr 1284R Ostrów – Brzeźnica” w wysokości 280 tys. zł. Zadanie znalazło się na zatwierdzonej liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2015 r. w ramach programu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
Przebudowa odcinka drogi o dł. 960 mb zakłada wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineralno – bitumicznej oraz wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego. Uzupełnione kruszywem zostaną także pobocza. Zadanie przewiduje również wykonanie chodnika z kostki brukowej, którego szerokość będzie dostosowana do szerokości pasa drogowego i wyniesie od 1,00 do 2,00 m. Ponadto zostaną wprowadzone oznakowanie pionowe i poziome, m.in. A-7 „ustąp pierwszeństwa”, D-6 przejścia dla pieszych. Planuje się wykonanie jezdni o szerokości od 5,0 do 8,0 m.
Niebawem nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie, ogłoszenie przetargu nieograniczonego i realizacja zadania w planowanym terminie do 15 lipca 2015 r. Droga ma kosztować 560 tysięcy, z budżetu gminy pokryta zostanie połowa inwestycji. Inwestycja ma  poprawić bezpieczeństwo użytkowników drogi.