Strona głowna » Gmina Dębica » Gmina nadal zamierza wspierać rodziny

Gmina nadal zamierza wspierać rodziny

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odebrała rodzinom wielodzietnym możliwość ubiegania się o dopłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– W obecnej sytuacji prawnej jedyną możliwą pomocą dla rodzin wielodzietnych jest umorzenie zaległej opłaty za odpady komunalne – mówi Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica.

Wójt może dokonać umorzenia jedynie na wniosek podatnika. Dlatego, aby wyjaśnić nowe zasady pomocy do  każdej rodziny korzystającej z dopłaty  na dzieci, jest ich około 500 w gminie, udadzą się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jeżeli mieszkaniec wyrazi chęć ubiegania się o umorzenie opłaty, pracownik socjalny uzupełnia kartę informacyjną, pomaga wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wnioski o umorzenie.

W przypadku nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego o  umorzenie, pracownik spisuje stosowne oświadczenie.

FOT. JACEK PAPUGA