Strona głowna » Brzostek » Giełda szkół ponadgimnazjalnych

Giełda szkół ponadgimnazjalnych

W Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku odbyła się po raz pierwszy Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, podczas której uczniowie klas trzecich mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół zasadniczych, techników oraz liceów. Pomysłodawcą giełdy szkół jest dyrektor szkoły Jacek Berek. Patronat nad przedsięwzięciem objął Wojciech Staniszewski, burmistrz Miasta i Gminy Brzostek.

Na zaproszenie gimnazjum do Brzostku przybyło 13 grup przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego, jasielskiego oraz tarnowskiego. Podczas I Giełdy Szkół swoją ofertę zaprezentowały: ZS Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle, ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie, LO im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie, I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, ZS Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, II LO im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy, ZS Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku, ZS Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle (Chemik), LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach, ZS Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, ZS Nr 4 w Jaśle (Ekonomik), Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pilźnie.

Na udział w spotkaniu odpowiedział również Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy. Instytucję reprezentowała Natalia Adamczak-Babiarz, doradca zawodowy, która przedstawiła młodzieży aktualną sytuację na rynku pracy oraz szczególne zapotrzebowanie na określone zawody.

– Jednym z podstawowych celów zorganizowania w gimnazjum giełdy szkół jest stworzenie młodym ludziom, stojącym przed jakże ważnym w kontekście ich przyszłości wyborem, warunków do podjęcia świadomej i możliwie najrozsądniejszej decyzji – informuje Renata Rams. – Zadaniem instytucji oświatowej jest przygotowanie uczniów do świadomej mobilności w podejmowaniu decyzji zawodowych, życiowych oraz w podnoszeniu kwalifikacji.

W trakcie spotkania młodzież gimnazjum oraz uczniowie przybyli z pobliskich, sąsiadujących gimnazjów (Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim oraz Zespołu Szkół w Siedliskach Bogusz) miała okazję porozmawiać z nauczycielami, starszymi koleżankami i kolegami uczącymi się w technikach, szkołach zawodowych czy liceach ogólnokształcących. Mogli też uzyskać pełne informacje o bazie dydaktycznej każdej ze szkół, zajęciach pozalekcyjnych, warunkach przyjęć. Przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych chętnie odpowiadali na pytania młodzieży i zachęcali do podjęcia nauki w ich placówce.

Giełda umożliwia młodym ludziom dotarcie do najlepszych ofert edukacyjnych. Często dostęp uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w celu zapoznania się z ich ofertą jest utrudniony ze względu na odległość. Targi dają równocześnie szansę bezpośredniego kontaktu z reprezentantami różnych placówek oświatowych oraz zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół, co niewątpliwie pomoże młodzieży w podjęciu trudnych decyzji zawodowych. Gimnazjaliści mówią, że takie spotkanie ma sens, często właśnie tego dnia dokonują ostatecznego wyboru szkoły.

FOT. URZĄD MIEJSKI W BRZOSTKU