Home » Dębica » Finisaż wystawy „Na fundamentach wiary” z udziałem ks. bp Andrzeja Jeża

Finisaż wystawy „Na fundamentach wiary” z udziałem ks. bp Andrzeja Jeża

Wykładami dr Marzeny Baum – Gruszowskiej, dr Grażyny Woźny, Jacka Dymitrowskiego i Tomasza Czapli poświęconymi historii kościoła katolickiego na ziemi dębickiej rozpoczęła się 31 marca br. w Urzędzie Miejskim w Dębicy druga część sesji wykładowej  „Na fundamentach wiary” połączona z finisażem wystawy pod tym samym tytułem prezentowanej od października 2016 w Muzeum Regionalnym. W uroczystym zakończeniu cyklu imprez poświęconych dziejom kościoła na naszym terenie a związanymi z obchodami 1050 –lecia Chrztu Polski uczestniczył ks. bp. Andrzej Jeż.

Przybyłych na sesję wykładową do dębickiego ratusza w imieniu władz miejskich przywitał burmistrz Mariusz Szewczyk przypominając jak ważną rolę w życiu społeczności ziemi dębickiej na przestrzeni wieków odegrał kościół katolicki i jaki miał wpływ na kształtowanie postaw ludzi.

– Przygotowane przez znakomitych prelegentów wykłady poświęcone roli kościoła katolickiego w życiu społeczności lokalnej Dębicy i okolic na przestrzeni wieków oraz wystawa „Na fundamentach wiary”, którą dzisiaj będziemy mieli okazję zobaczyć w Muzeum Regionalnym w Dębicy będą wyjątkową okazją do zapoznania się z  niekwestionowanym wkładem tego środowiska w budowanie lokalnej wspólnoty i wspieraniem dębiczan w ich codziennym funkcjonowaniu na przestrzeni wieków – mówił burmistrz Mariusz Szewczyk.

Podczas krótkich, kilkunastominutowych wykładów zgromadzeni na sali sesyjnej goście mieli okazję usłyszeć historie kościołów w Pilźnie i Lubzinie, które  przedstawiły: dr Marzena Baum – Gruszowska, dębiczanka, muzeolog, kustosz Muzeum Regionalnego w Pilźnie oraz dr Grażyna Woźny, absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, kustosz i kierownik Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach.

Prezentacja dr Marzeny Baum – Gruszowskej „Kościół farny św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, rys historyczno – architektoniczny” przybliżyła zgromadzonym historię i architekturę pilzneńskiego kościoła farnego. Na przezroczach można było zobaczyć  zarówno rzuty architektoniczne świątyni, jak również archiwalne zdjęcia kościoła począwszy od okresu po I wojnie światowej, przez lata 70 XX wieku do czasów współczesnych.  W wykładzie zostały omówione m.in. : ołtarz Św. Józefa w nawie południowej, rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem po lewej stronie ołtarza głównego, ołtarz św. Sebastiana w nawie północnej, ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej, chrzcielnica z 1898 r., krucyfiks na ścianie tęczowej oraz prezbiterium – ołtarz główny z 1887 roku. Nie zabrakło wzmianki o tablicach epitafijnych Sebastiana Petrycego i ks. Karola Szczeklika.

Wykład  dr Grażyny Woźny poświęcony został parafii w Lubzinie w latach 1277 – 1918. Podczas niego przybliżona została historia powstania parafii w XIII wieku i kolejne lata jej funkcjonowania jak również zachodzące na przestrzeni wieków zmiany. W wykładzie znalazła swoje miejsce wzmianka o utworzonym cmentarzu parafialnym, księgach metrykalnych i kronice parafialnej. Przybliżone zostały także historie powstania kościołów w parafii oraz sylwetki księży zasłużonych dla parafii i społeczności lokalnej.

Jacek Dymitrowski, dębiczanin, historyk, archiwista i muzealnik,  dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy i prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej wygłosił wykład „Ksiądz Błażej Kotfis – wychowawca dębickiej młodzieży” przedstawiający sylwetkę niezwykle zasłużonego dla Dębicy i jej mieszkańców człowieka.  Błażej Kotfis urodzony we wsi Słotwina w 1872 r. w wielodzietnej rodzinie rolników,  święcenia kapłańskie przyjął w 1896 r. Pierwszą placówką młodego księdza było Pilzno, gdzie został wikarym w parafii pw. Św. Jana Chrzciciela. W 1902 roku został skierowany do niedawno utworzonego c.k. Gimnazjum im. Cesarza Franciszka Józefa I w Dębicy jako jego pierwszy etatowy katecheta, gdzie praktycznie „zakotwiczył” na resztę swego żywota.

– Oprócz nauki religii, organizował także uroczystości religijne i patriotyczne oraz doprowadził do powstania chóru i orkiestry w gimnazjum  – mówił podczas swojego wykładu przybliżając postać ks. Błażeja Kotfisa Jacek Dymitrowski. – Z początku była to orkiestra dęta, na bazie której już po odzyskaniu niepodległości wykształciła się orkiestra symfoniczna. Także z jego inicjatywy doszło do zakupu prywatnego budynku przy ulicy Wielopolskiej pod numerem 21, a następnie, po sąsiedzku pod obecnym numerem 23 wybudowania piętrowej bursy gimnazjalnej dla mniej zamożnej młodzieży szkolnej. Temu też służyło Stowarzyszenie Bursy im. św. Jadwigi, którym jako prefekt kierował ksiądz Kotfis. Tak było do wybuchu I wojny światowej w 1914 roku. Wówczas to ksiądz Błażej Kotfis został zmobilizowany. W austriackiej armii pełnił funkcję kapelana.

Ostatni z wykładów „Zabytki polskiego piśmiennictwa biblijnego prezentowane w Muzeum Regionalnym w Dębicy” wygłosił Tomasz Czapla, historyk i muzealnik, kustosz w Muzeum Regionalnym w Dębicy. Przedstawił on dwa unikatowe zabytki piśmiennictwa biblijnego drukowane  w języku polskim, które można było oglądać na  wystawie.  Pierwszym z nich jest słynna Biblia Leopolity, pierwszy XVI wieczny przekład całego Pisma Św. na język polski uczyniony  jeszcze przed słynnym tłumaczeniem Jakuba Wujka. Drugim starodrukiem jest dzieło homiletyczne bsp. Marcina Białobrzeskiego Postilla Ortodxa z 1581 r.

– Kiedy powstawała wystawa jubileuszowa nie sądziłem, że uda nam się pozyskać eksponat, który nawiązywałby do początków chrześcijaństwa w Polsce – mówił o unikatowej Biblii Loepolity na zakończenie swojego wystąpienia Tomasz Czapla. – Tymczasem Bracia Kapucyni podzielili się z nami skarbem ze swojej biblioteki, napisanym w języku ojczystym, który legł u początku osobistej lektury i przeżywania Słowa Bożego w polskim narodzie.

Po zakończeniu części wykładowej zgromadzeni goście przeszli do Muzeum Regionalnego, gdzie miało miejsce zwiedzanie ekspozycji i uroczyste zamknięcie wystawy „Na fundamentach wiary” połączone z podziękowaniami dla wszystkich, którzy przyczynili się do jej powstania.