Home » Dębica » Festiwal Teatralny ponownie w Dębicy

Festiwal Teatralny ponownie w Dębicy

Dwa przeglądy oraz warsztaty dla uczniów i instruktorów złożą się na Festiwal Teatralny Dębica 2017, odbywający się w Domu Kultury „Śnieżka”. Już 29 marca uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych wezmą udział w XXI Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Pajace”. Dzień później, 30 marca, podczas X Powiatowego Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych rywalizować będą uczniowie szkół średnich.

W ramach festiwalu i projektu „Teatr Małego Aktora” Miejski Ośrodek Kultury zachęca dzieci ze szkół podstawowych i młodzież ze szkół gimnazjalnych, a także instruktorów do uczestnictwa w jednodniowych, bezpłatnych warsztatach teatralnych. Zajęcia odbędą się 16 marca (czwartek) w Domu Kultury „Śnieżka” i przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowaną kadrę, pedagogów, czynnych artystów działających we współpracy z Centrum Edukacji Teatralnej Małopolskiego Instytutu Teatralnego.

Warsztaty mają na celu aktywizację dzieci i młodzieży, rozbudzenie i rozwijanie kreatywności, pasji teatralnych, a także naukę wyrażania emocji poprzez sztukę. Uświadomienie zarówno dzieciom i opiekunom, jeszcze większych drzemiących w nich możliwości, rozbudzenie kreatywności. Pozwoli to również na ukazanie właściwych ścieżek rozwoju, pracy, tworzenia teatru oraz podniesienie poziomu artystycznych prezentacji. Warsztaty prowadzone przez profesjonalistów pozwolą na czerpanie wiedzy z najlepszych źródeł.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz ich limit z danej placówki (4 osoby). Zapisy i dodatkowe informacje: Dominika Migoń, DK „Śnieżka” MOK w Dębicy, ul. Bojanowskiego 18, e-mail: dominika.migon@mokdebica.pl, 510 39 49 81.

Z kolei 29 marca (środa) odbędzie się XXI edycja Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Pajace”. W przeglądzie uczestniczyć mogą zespoły z terenu miasta i powiatu, z placówek kultury, szkół podstawowych, gimnazjów prezentujące dowolna formę teatralną w żywym planie. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie czytelnie wypełnionych kart zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca br . w Domu Kultury „Śnieżka”, Dębica, ul. Bojanowskiego 18, tel./fax: 14 670 31 67, e-mail: konkursy@mokdebica.pl. Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać ze strony: www.mokdebica.pl.

Już X Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych, organizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy i Starostwo Powiatowe w Dębicy, odbędzie się 30 marca (czwartek). W prezentacjach mogą uczestniczyć zespoły uprawiające różnorodne formy teatralne np.: monodram, teatry dramatyczne, teatry poetyckie. Konfrontacje obejmują kategorie szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka repertuarowa w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania spektaklu – do 30 min. Informacji szczegółowych udziela Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy, tel. 14 680 31 24. Festiwal zwieńczy 31 marca (piątek) gala finałowa i prezentacje nagrodzonych spektakli.