Home » Dębica » Energetykę domów zmodernizują głęboko

Energetykę domów zmodernizują głęboko

Blisko 1,6 miliona złotych bezzwrotnej dotacji otrzyma Administracja Domów Mieszkalnych w Dębicy. Sukces tym bardziej cieszy Łukasza Palucha, prezesa ADM, że zaufali mu mieszkańcy wspólnot i wyłożyć pieniądze na przygotowanie dokumentacji, choć istniało ryzyko, że zgłoszony wniosek może nie uzyskać dofinansowania.

Złożony we wrześniu 2016 przez ADM Sp. z o.o. w imieniu  wspólnot mieszkaniowych: Matejki 11, 12, 15, 16, 17 i Mościckiego 19 projekt pod nazwą „Głęboka modernizacja energetyczna budynków 6 wspólnot mieszkaniowych” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania. Finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  projekt  zostanie dofinansowany bezzwrotną dotacją w wysokości 1.588 428 zł. Całkowita wartość projektu to  1. 868 740 złotych.

Wniosek został dobrze oceniony i uzyskał siódme miejsce na liście. Zgłoszenie projektu do tego konkursu wymagało dużego zaangażowania zarówno ze strony pracowników  ADM jak i samych mieszkańców wspomnianych bloków. Zgłoszenie musiał poprzedzić audyt obiektów i przygotowanie dokumentacji. Na te działania fundusze musieli wyłożyć członkowie wspólnot mieszkaniowych i wiązało się to z ryzykiem, że zgłoszony wniosek może nie uzyskać dofinansowania. Większość mieszkańców którym prezes ADM Łukasz Paluch zaproponował wzięcie udziału w tym projekcie i partycypowanie w kosztach z tym związanych zdecydowała się na to.

– Proponowaliśmy udział w tym projekcie wspólnotom mieszkaniowym działającym w kilku blokach mieszkalnych – mówi Łukasz Paluch, prezes ADM. – Większość z nich zdecydowała się na udział i podjęcie ryzyka. W jednym z bloków przy ulicy Mościckiego, obok firmy Tikkurila  mieszkańcy jednak nie zaryzykowali i niestety teraz  ich blok nie będzie objęty inwestycją.

W ramach dofinansowanej z RPO inwestycji w blokach mieszkalnych zostaną ocieplone ściany zewnętrzne, w piwnicach i na klatkach schodowych zostaną wymienione okna oraz ocieplony będzie strop  najwyższej kondygnacji. Jak zapowiada prezes ADM pierwsze przetargi na wspomnianą inwestycję ruszą już w marcu. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie już na wiosnę rozpoczną się prace remontowe przy blokach. Planowany termin zakończenia prac to grudzień bieżącego roku.