Strona głowna » Dębica » Dzień Szwajcarski w Miejskim Przedszkolu nr 1

Dzień Szwajcarski w Miejskim Przedszkolu nr 1

W Miejskim Przedszkolu nr 1 w Dębicy odbył się 26 lutego 2015 roku kolejny już dzień z krajem europejskim w ramach programu „Mały Europejczyk to Ja i Ty”, którego patronem jest burmistrz Dębicy.

„Mały Europejczyk to Ja i Ty” to projekt autorski Anny Szczepanik, dyrektor przedszkola. To już kolejny, szósty z kolei rok kiedy dzieci z przedszkola mają szansę na zapoznanie się ze zwyczajami oraz ciekawostkami dotyczącymi wybranych krajów europejskich. W ubiegłym roku odbyły się dni Austrii, Islandii, Danii oraz Chorwacji.

W tegorocznej edycji projektu, pierwszy kraj europejski, którego historię poznawały przedszkolaki to Szwajcaria. W ramach Dnia Szwajcarskiego dzieci uczęszczające do grup III, IV oraz V przygotowały specjalne przedstawienie, które miało na celu przybliżyć widowni ten kraj.

Taniec z flagami oraz szwajcarski taniec ludowy, odegranie scen z legendy o Wilhelmie Tellu, śpiewanie piosenek oraz recytowanie wierszy to atrakcje, które przygotowały przedszkolaki wraz ze swoimi opiekunami. Wszystko po to, aby przez ciekawą formę pokazać jak interesującym krajem jest Szwajcaria. Przybyli goście wraz z dziećmi zatańczyli również taniec integracyjny.

Na Dzień Szwajcarski przygotowany w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Dębicy przybyli przedstawiciele przedszkola i szkoły podstawowej z Republiki Czeskiej, a także Alina Pieniążek, wicekurator w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

FOT. URZĄD MIEJSKI