fbpx

Strona domowa » Dębica » Dzień otwarty w szkole specjalnej

Dzień otwarty w szkole specjalnej

Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy zorganizował w dniu 5 marca 2020 r. dzień otwarty dla dzieci i młodzieży z powiatu dębickiego oraz ich rodziców.

Przybyłych na to wydarzenie gości powitała Marta Biłas – dyrektor szkoły, która po przedstawieniu oferty edukacyjnej i terapeutycznej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, zaprosiła na obejrzenie programu artystycznego przygotowanego przez wychowanków szkoły. Rodzice oraz dzieci mogli również zapoznać się z bazą dydaktyczną szkoły oraz wziąć udział w zajęciach praktycznych w ramach realizowanych zajęć. Dzień Otwarty był także okazją do rozmów ze specjalistami prowadzącymi poszczególne terapie oraz poznania funkcjonujących w szkole kół zainteresowań.

Osobom, którym nie udało się dotrzeć na dzień otwarty, warto przypomnieć, że szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną, świetnie wyszkoloną kadrą i ciekawymi zajęciami. Dodatkowo, jako jedna z nielicznych w powiecie jest w stanie zapewnić dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną szeroki wybór zajęć specjalistycznych: korekcyjnych, rehabilitacyjnych, logopedycznych, neurologopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych, integracji sensorycznej, komunikacji pozawerbalnej oraz EEG Biofeedback.

Każdy z uczniów ma zapewnione indywidualne podejście, dzięki któremu jest wspierany ich rozwój, ale które także pozwala na dostrzeżenie ukrytych talentów, które mogą być rozwijane w ramach kół zainteresowań: sportowych, teatralnych, plastycznych, muzycznych, ekologicznych, fotograficznych, technicznych. Placówka od lat współpracuje  z instytucjami kulturalnymi oraz Olimpiadami Specjalnymi. Młodzież ucząca się w Szkole Przysposabiającej do Pracy uczestniczy w zorganizowanych praktykach, które nie tylko przybliżają specyfikę danych zawodów, ale również dają możliwość do preferencji zawodowych. Wszyscy wychowankowie mają możliwość nie tylko rozwoju poznawczego, ale przede wszystkim społecznego, gdyż jesteśmy organizatorami wielu wyjść i wycieczek, integrujemy się z lokalną społecznością i co najważniejsze – dbamy, by każdy uczeń pokonywał swoje ograniczenia i czuł się ważny. Rekrutacja do Szkoły Podstawowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy  oraz zespołu rewalidacyjno-wychowawczego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim trwa cały rok. Szkoła zachęca również rodziców dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły nauki w szkole podstawowej, do zapisywania ich na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

źrodło: ZSS w Dębicy

fot.: ZSS w Dębicy

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o