Strona główna » Dębica » Działają od 50 – lat

Działają od 50 – lat

W Domu Kultury „Kosmos” odbył się jubileusz 50-lecia działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy. W imprezie uczestniczyło ponad 150 osób, w tym przedstawiciele władz miejskich, powiatowych i gminnych, darczyńcy wspierający szkołę oraz rodzice i dzieci uczęszczające do tej placówki. Jubileusz został połączony z obchodami Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Podczas spotkania zaprezentowana została historia Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy oraz film ukazujący działalność szkoły na przestrzeni 50 lat.  Jak można było usłyszeć podczas prezentacji początki kształcenia specjalnego dzieci z upośledzeniem umysłowym w Dębicy, sięgają roku 1959. Wówczas to przy Szkole Podstawowej Nr 3 utworzono klasę specjalną zwaną pomocniczą. Już 1 września 1966 roku decyzją władz oświatowych klasy specjalne przekształcono w samodzielną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 7 w Dębicy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Pierwszym jej dyrektorem został Ryszard Pocheć. W roku 1975 utworzono dwie klasy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, zaś 1 września 1991 roku Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 7 została przeniesiona do budynku przy ul. J. Matejki 22, w którym działa do chwili obecnej.  Reforma oświatowa z 2000 roku zaowocowała przekształceniem dotychczas istniejącej placówki w Zespół Szkół Specjalnych, w którego skład weszły: wczesne wspomaganie,  Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła przysposabiająca do pracy, grupa wychowawcza w ZOZ, zespół rewalidacyjno-wychowawczy. Film przedstawiał  historię szkoły jej pierwszą siedzibę w dzisiejszym budynku Szkoły Podstawowej nr 3  oraz  kolejne lata działalności placówki, jej dyrektorów, nauczycieli i budynki, w których działała i działa obecnie szkoła. 

Początki działalności placówki obrazowały przed wszystkim zdjęcia z tego okresu, na których można było zobaczyć pierwszych podopiecznych szkoły i kadrę pedagogiczną, która opiekowała się dziećmi. Jak podkreślała dyrektor Marta Biłas na początku do szkoły trafiały jedynie dzieci z lekką niepełnosprawnością umysłową. Dzisiaj opiekę, naukę i przygotowanie do życia w tej szkole znajdują także dzieci ze znaczną niepełnosprawnością umysłową. Po prezentacji specjalne podziękowania za lata pracy na rzecz dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tej szkoły skierowała dyrektor tej placówki Marta Biłas do  byłych dyrektorów,  nauczycieli emerytów, kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców. Podziękowania i ceramiczne anioły zostały przekazane także na ręce wszystkich którzy od lat wspierają działalność szkoły: władz miejskich, powiatowych, wojewódzkich, przyjaciół szkoły i sponsorów.  Dyrektor szkoły Marta Biłas od  przybyłych odebrała gratulacje z okazji  50 – lecia szkoły z życzeniami dalszej pracy na rzecz szkoły i jej uczniów. Wielkimi brawami przyjęta została przez dzieci i ich rodziców deklaracja ze strony burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka i starosty powiatu dębickiego Andrzeja Reguły, że już w niedługim czasie Zespół Szkół Specjalnych zostanie przeniesiony do budynku przy ul. Kościuszki, na terenie dawnej jednostki wojskowej. Gospodarze miasta i powiatu zgodnie zadeklarowali, że zrobią wszystko żeby do przeprowadzki szkoły doszło jak najszybciej.

Na zakończenie części oficjalnej w kilkudziesięciominutowym programie  artystycznym zaprezentowali się uczniowie szkoły, po którym to występie zostały odpalone race na jubileuszowym torcie, którym zostali poczęstowani zaproszeni a na jubileusz goście. Po części oficjalnej dzieci, ich rodzice i nauczyciele udali się na dalszą część świętowania na terenie klubu sportowego Wisłoka w „Stodole”, gdzie odbył się festyn dla dzieci,  podczas którego odbywały się gry, zabawy, konkursy, spotkanie przy grillu oraz puszczanie 50 balonów.

UM

50-lecie-zss-w-debicy-20160520135802