Strona głowna » Wydarzenia » Druhowie z Nagoszyna z kolejnym grantem

Druhowie z Nagoszyna z kolejnym grantem

Ochotnicza Straż Pożarna w Nagoszynie jako jedyna z gminy Żyraków wygrała grant w drugiej edycji konkursu „Tu mieszkam, Tu zmieniam” Fundacji Banku Zachodniego WBK. Wniosek na zadanie „Utworzenie ogólnodostępnej audiosali dla mieszkańców Nagoszyna” został pozytywnie oceniony przez jury, czego efektem jest przyznanie czterech tysięcy złotych na jego realizację. Celem projektu będzie zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy i organizacje działające na wsi będą mogły się spotykać, bawić, czy dokształcać.

– Będzie to ogólnodostępna audio-sala wyposażona m. in. w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, ekran szkoleniowy, utworzona dzięki społecznej pracy członków OSP Nagoszyn oraz wszystkich osób zaangażowanych w projekt przeznaczona do realizacji zadań edukacyjno -szkoleniowych przy użyciu nowoczesnych technik komputerowych i multimedialnych – informuje koordynator projektu Kamil Wolski.

Dzięki projektowi świetlica w budynku remizy będzie przystosowana do prowadzenia szkoleń i prezentacji multimedialnych.

– Jest to kolejny grant, jaki udało nam się uzyskać od Fundacji BZWBK – dodaje Kamil Wolski. – Z grantu otrzymanego w pierwszej edycji udało nam się utworzyć kuchnię w remizie oraz zakupić meble do świetlicy. Teraz będziemy mogli wyposażyć ją w profesjonalny sprzęt multimedialny. Dlatego też, po raz kolejny muszę stwierdzić, że warto składać wnioski do tego typu programów. Mam nadzieję, że dzięki uzyskanej kwocie uda nam się stworzyć miejsce dla wszystkich mieszkańców sołectwa. Jako Prezes OSP a zarazem radny Rady Sołeckiej chcę, aby świetlica mieszcząca się w budynku remizy, jeszcze bardziej tętniła życiem i była jeszcze bardziej otwarta nie tylko dla ludzi młodych, ale także dla tych starszych. Zachęcam już teraz mieszkańców do włączenia się w realizację projektu, która rozpocznie się 1 października.