Home » Czarna » Droga do niepodległości

Droga do niepodległości

Uczniowie Zespołu Szkół w Jaźwinach pod kierunkiem nauczyciela Dariusza Barnasia przygotowali 11 listopada 2016 roku program artystyczny na temat odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość poprzedziła msza święta, którą odprawiał ks. Piotr Burdacki. Uczniowie przypomnieli licznie zgromadzonym mieszkańcom, uczniom i ich rodzicom historię drogi Polski do niepodległości. Najmłodsi uczniowie przynieśli własnoręcznie wykonane flagi, by w ten sposób pokazać swój patriotyzm.