Strona głowna » Dębica » Dom Seniora działa od pięciu lat

Dom Seniora działa od pięciu lat

W Domu Seniora przy ulicy Rzeszowskiej, działającym w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyła się uroczystość jubileuszu pięciolecia jego istnienia. Do powstałego jako Filia Nr 1 funkcjonującego już Domu Dziennego Pobytu uczęszczało dotychczas 90 seniorów. Aktualnie spędza w nim czas ponad 40 osób.

Pomysłodawcami powstania w Dębicy Domu Seniora był burmistrz Paweł Wolicki i dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Kędzior. Ich zamysłem było zagospodarowanie czasu wolnego starszym mieszkańcom Dębicy, ich aktywizacja i usprawnianie. – Dzięki powstaniu placówki seniorzy mogą wyjść  z domu i kilka godzin spędzić w towarzystwie innych ludzi – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. – Są tutaj organizowane imprezy integracyjne, spotkania m. in.  z funkcjonariuszami policji na temat bezpieczeństwa osób starszych; dietetykiem i lekarzem, psychologiem i geriatrą.

Na co dzień seniorzy mają zapewnione w placówce: wyżywienie, rehabilitację ruchową – ćwiczenia na przyrządach (bieżnia, rower stacjonarny), dostęp do komputera, prasy, filmów i gier oraz opieki specjalistycznej (pracownicy socjalni, opiekunki). Organizowane są  imprezy okolicznościowe: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Chorego, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Śniadanie Wielkanocne, Spotkanie Opłatkowe i wspólne wyjścia na imprezy okolicznościowe organizowane w mieście. Uroczyście  obchodzone są  imieniny i urodziny uczestników Domu Seniora, organizowane są zabawy integracyjne wynikające z potrzeb uczestników m.in. zabawy karnawałowe, ostatki, Walentynki, czy Andrzejki. Seniorzy uczęszczający do tej placówki maja możliwość przyjemnego spędzenia czasu i rozwijania swoich talentów. Uczestniczą m.in. w zajęciach malarskich, uczeniu się sztuki haftowania i wyszywania oraz ćwiczą umysł poprzez  rozwiązywanie krzyżówek. Seniorzy założyli także Klub Brydżowy, w którym dwa razy w tygodniu spotyka się pięciu pasjonatów brydża.

Od trzech lat dzięki współpracy MOPS ze Stowarzyszeniem Pomocy Ad Astram i pozyskiwanym funduszom zewnętrznym seniorzy  mają możliwość nauki obsługi komputera,  uczą się języka angielskiego, korzystają z zajęć  rekreacyjnych m.in. zajęć na basenie i  nordic wiking oraz zajęć fotograficznych i florystycznych. Wyjeżdżają  na wycieczki m.in. do Łańcuta i Starego Sączu. Uczestnictwo seniorów  w życiu kulturalnym zapewniają także wyjazdy do teatru. W tym roku były to spektakle seniorzy zobaczyli m.in. spektakl „Pan Tadeusz” i „Siostrunie”.

FOT. URZĄD MIEJSKI