Home » Dębica » Dębiccy harcerze pod Arsenałem

Dębiccy harcerze pod Arsenałem

W Warszawie po raz 47. odbył się Rajd Arsenał organizowany przez Hufiec ZHP Warszawa Mokotów dla uczczenia akcji pod Arsenałem – bohaterskiego działania harcerzy z Szarych Szeregów znanego z książki “Kamienie na szaniec”. Na rajdzie nie zabrakło harcerzy z Dębicy. Ponad 20 osób z 12 Dębickiej Drużyny Starszoharcerskiej “Groń” i 55 Dębickiej Drużyny Starszoharcerskiej “Gawra” reprezentowało od 24 do 26 marca 2017 r. Hufiec ZHP Dębica.

Na jeden z najbardziej znanych rajdów harcerskich nie każdy może pojechać. Aby się tam dostać patrole harcerskie muszą zrealizować określone zadanie, które podlega ocenie i w efekcie do Warszawy jadą najlepsze zespoły. Tym razem z Dębicy pojechały dwa patrole – harcerze w ramach zadania musieli nauczyć się nowej umiejętności, którą będą w stanie przekazać innym.

Sam rajd to zajęcia w jednej z baz, gdzie spotyka się kilka innych patroli z różnych części kraju. Wcześniej harcerze zwiedzali Warszawę. Główna część, to ta kiedy to odbywa się kilkugodzinna gra miejska po Warszawie nawiązująca zarówno do tematyki powstańczej jak i zagadnień współczesnych. W bieżącym roku harcerze m.in. prowadzili zajęcia dla dzieci z ogniska domowego, odzdabiali szkło (wyroby te zostaną sprzedane na aukcji i środki przeznaczone będą na cele charytatywne) oraz realizowali szereg mniejszych zadań pomagając różnym osobom. Wieczór to konferencja instruktorska – tym razem o wyzwaniach współczesnego świata z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Amnesty International. Ostatniego dnia to uroczystości oraz apel podsumowujący rajd.