Strona głowna » Dębica » Debata przedsiębiorców ze starostą o szkolnictwie

Debata przedsiębiorców ze starostą o szkolnictwie

Głównym tematem pierwszej Debaty z Przedsiębiorcami Powiatu Dębickiego były zagadnienia kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych. Przedsiębiorcy mieli okazję zgłosić swoje oczekiwania zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy, a także zaproponować zasady współpracy z powiatem.

 W spotkaniu, które odbyło się 28 stycznia br. w sali posiedzeń Rady Powiatu, oprócz lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, radnych powiatowych, dyrektorów szkół oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy udział wzięli: Piotr Tefelski, zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki, Dariusz Dąbek, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Alina Pieniążek, wicekurator oświaty w Rzeszowie.

Po wystąpieniach gości Zbigniew Sroczyński, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego przedstawił obecne kierunki kształcenia zawodowego w powiecie dębickim. Grzegorz Horosz, koordynator projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” poinformował o współpracy szkół z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach realizacji tego projektu. Małgorzata Szyszka, kierownik kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy przedstawiła informację na temat praktyk i staży realizowanych przez uczniów szkół zawodowych na przykładzie Zespołu Szkół Ekonomicznych. Bożena Zielińska, dyrektor ZSZ nr 1 w Dębicy opowiedziała o dobrej praktyce współpracy z przedsiębiorcami na przykładzie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy oraz firmy Ventor. Spotkanie trwające blisko trzy godziny zakończył panel dyskusyjny.

FOT. STAROSTWO POWIATOWE

debata (1) debata (3)