Strona głowna » Artykuł sponsorowany » Co warto wiedzieć o postępowaniu spadkowym?

Co warto wiedzieć o postępowaniu spadkowym?

Wraz ze śmiercią bliskiej osoby pojawia się wiele formalności związanych z rozdzieleniem spadku. Przepisy kodeksu cywilnego nie nakładają obowiązku przeprowadzenia postępowania spadkowego. Jednakże w pewnych przypadkach będziemy musieli wykazać, że jesteśmy spadkobiercami. Czym jest postępowanie spadkowe i kiedy należy je przeprowadzić?
Co warto wiedzieć o postępowaniu spadkowym?

Co warto wiedzieć o postępowaniu spadkowym?

Prawo rodzinne jest jednym z kluczowych obszarów doradztwa prawnego. To szczególny rodzaj prawa cywilnego, regulujący stosunki rodzinne – majątkowe oraz niemajątkowe, a także stosunki panujące wewnątrz rodziny w odniesieniu do osób trzecich. Opisy specjalizacji, które wchodzą w zakres prawa rodzinnego można przeczytać tutaj https://jakubowskazawada.com/prawo-rodzinne. Jedną z najważniejszych dziedzin prawa rodzinnego jest prawo spadkowe, które pomoże ustalić kwestie dziedziczenia, podziału majątku zmarłego czy ewentualnego prawa do zachowku. Osoby, które chcą dochodzić swoich praw po śmierci bliskiej osoby, mogą to zrobić zarówno na drodze pozasądowej, jak i w trakcie postępowania sądowego.

Na czym polega postępowanie spadkowe?

Postępowanie spadkowe jest dwuetapowe. Pierwszy etap to postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Chodzi tutaj o ustalenie kręgu spadkobierców i udziały, w jakich poszczególni spadkobiercy będą dziedziczyć. Etap ten może być przeprowadzony u notariusza, który wystawi akt poświadczenia dziedziczenia i dokona wpisu w księdze wieczystej. Jeśli jednak spadkobiercy nie są w sprawie dziedziczenia zgodni, to do stwierdzenia nabycia spadku będzie musiało dojść za pomocą adwokata przed sądem. Drugi etap to dział spadku czyli przydzielenie konkretnym spadkobiercom przedmiotów wchodzących w skład spadku. Prawo do wystąpienia o dział spadku nie przedawnia się, a więc możemy to zrobić w każdym momencie nawet po 10 latach od śmierci spadkodawcy. Tak samo jak w pierwszym etapie postępowania spadkowego, notariusz sporządzi nam umowę o dział spadku, ale tylko w przypadku, gdy spadkobiercy co do podziału są zgodni. Spadkobiercy muszą też zaprezentować projekt podziału spadku. W razie sporu między spadkobiercami, sprawę rozstrzygnie sąd. Od orzeczenia wydanego przez sąd, każda ze stron będzie mogła się odwołać składając apelację. Postępowanie spadkowe nie jest obowiązkowe i zakłada się je wtedy, gdy chce się być wpisanym do ksiąg wieczystych i stać się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości. Jest to potrzebne na przykład do sprzedaży nieruchomości, którą się odziedziczyło. Prawo nie określa dokładnego terminu, w którym trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe. Nieruchomość po zmarłym nie przepada. Składając wniosek o postępowanie spadkowe trzeba pamiętać o tym, że musi on zawierać odpowiednie załączniki, takie jak akt zgodu osoby, od której dziedziczymy, a także akty stanu cywilnego lub urodzenia osób przystępujących do postępowania. Wniosek musi również zawierać dane osoby, która wnosi o postępowanie spadkowe, takie jak numer PESEL czy adres do korespondencji. Więcej informacji na temat postępowania spadkowego można znaleźć tutaj https://jakubowskazawada.com/prawo-spadkowe.

Gdzie i kiedy złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku?

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć w toku sprawy o stwierdzenie nabycia spadku lub w dowolnej kancelarii notarialnej. Treść oświadczenia będzie miała wpływ na brzmienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jest to więc bardzo ważny element postępowania spadkowego. Spadkobierca może przyjąć spadek, odrzucić go lub przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W tym pierwszym przypadku spadkobierca dziedziczy zarówno pasywa jak i aktywa, może więc się zdarzyć, że długi będą przewyższać wartość masy spadkowej. W wielu przypadkach bezpieczniejsze jest więc przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdyż wtedy za ewentualne długi spadkodawcy, odpowiada się tylko do wysokości odziedziczonych aktywów. W takiej sytuacji trzeba jednak sporządzić wykaz inwentarza majątku spadkowego. Można to zrobić samodzielnie lub skorzystać z pomocy komornika sądowego. Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku należy złożyć przed notariuszem bądź w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku.

Testament a prawo do zachowku

Zgodnie z polskim prawem podstawą dziedziczenia jest ustawa bądź testament. Należy pamiętać o tym, że testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Dodatkowo sporządzając testament można dokonać wydziedziczenia czyli pozbawić osobę uprawnioną możliwości bycia spadkobiercą oraz prawa do otrzymania zachowku. Osoby, które nie zostały ujęte w testamencie, a stanowią najbliższą rodzinę zmarłego i dziedziczyłyby z ustawy mają prawo do tzw. zachowku czyli dochodzenia od spadkobierców, powołanych do dziedziczenia określonej sumy pieniężnej. Wysokość zachowku zawsze jest określona poprzez sumę pieniężną, która zależy od wartości spadku, wielkości udziału pieniężnego, a także od tego, czy uprawniony jest osobą małoletnią bądź jest trwale niezdolny do pracy. Ubiegając się o zachowek warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej i doswiadczonych prawników w dziedzinie prawa rodzinnego i spadkowego. Pomoc w uzyskaniu zachowku oferuje np. Kancelaria Adwokacka Joanna Jakubowska Zawada.