Strona głowna » Gmina Dębica » Budżet wygaszający zadłużenie

Budżet wygaszający zadłużenie

Radni gminy Dębica przyjęli budżet. Dochody gminy ustalono na 68 789 428 złotych, natomiast wydatki przewidziano na 67 029 259 zł. Nadwyżka budżetowa w bieżącym roku wyniesie 1 760 169 zł i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

– To budżet mniej obciążony inwestycjami – mówi Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica. – Chcemy wygasić zadłużenie, które powstało w ostatnich latach w związku z bardzo kosztowną ale i bardzo pilną inwestycją w sieć wodno – kanalizacyjną w górzystej części gminy. Oczywiście inwestycja ta będzie kontynuowana na kolejne miejscowości, jednak już w mniejszym zakresie, bowiem wiele elementów już wykonano.

Zakończona zostanie sieć wodociągowo – kanalizacyjna w Stasiówce i Stobiernej. W bieżącym roku gmina skupi się na budowie chodników, szczególnie ważne są te, przy drogach powiatowych, gdzie samorząd chce tylko dołożyć część do inwestycji, którą powinien wykonać powiat. Inwestycje te nie mogły powstać przez ostatnie osiem lat. Gmina wybuduje także budynek oświatowo – rekreacyjny w Głobikowej przy Rozdzielni Wiatrów. Inwestycja pochłonie trzy miliony złotych.

– Będzie to jednak zrównoważony budżet trzymający w ryzach inwestycje, bowiem chcemy zmniejszyć zadłużenie gminy, które wynosi obecnie 18 procent – mówi Stanisław Rokosz.