Strona domowa » GMINA DĘBICA » Budżet Gminy Dębica na 2019 r. przyjęty jednogłośnie

Budżet Gminy Dębica na 2019 r. przyjęty jednogłośnie

Kolejny rok dla Gminy Dębica zapowiada się niezwykle pracowicie, a to za sprawą zaplanowanych do realizacji na 2019 r. zadań. Podczas posiedzenia Rady Gminy Dębica, które odbyło się 29 stycznia 2019 r., radni jednogłośnie przyjęli budżet Gminy Dębica na 2019 r. Wydatki we wspomnianym dokumencie opiewają na kwotę 109 mln zł, przy czym aż 23 procent tegorocznego budżetu gminy przeznaczone będzie na inwestycje. Jak zaznaczył w swojej wypowiedzi Wójt Stanisław Rokosz, budżet ten jest dynamiczną kontynuacją wieloletnich zadań, poszerzonych o nowe inwestycje.

Do najważniejszych zadań kończących się w tym roku należą: budowa basenu rehabilitacyjnego w Latoszynie, rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Stasiówce i Stobiernej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawadzie oraz budowa kompleksów rekreacyjno-sportowych w Gminie Dębica.

Rozpoczęte zostaną z kolei inwestycje takie jak budowa pijalni, tężni, parku zdrojowego z urządzeniami siłowni zewnętrznej i amfiteatrem leśnym w Latoszynie, budowa sali gimnastycznej w Pustkowie, rewitalizacja przestrzeni regionalnej poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1284R w Pustkowie–Osiedlu, remont budynku socjalnego nr 47 w Pustkowie–Osiedlu oraz budowa sieci wodociągowej w Głobikowej.

Szereg inwestycji zaplanowano również na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie. Za kwotę około 24 mln zł ma powstać: składowisko odpadów (realizowane przez gminę) kompostownia odpadów zielonych biodegradowalnych oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (realizowane przez przedsiębiorstwo).

Realizacja tak wielu dużych przedsięwzięć nie byłaby możliwa bez uzyskania dofinansowań zarówno krajowych jak i unijnych. Łącznie w budżecie Gminy na 2019 r. znajdzie się 11 mln zł pieniędzy pozyskanych z zewnątrz. Wszystkie realizowane w 2019 r. zadania w swej wieloletniej perspektywie opiewać będą na kwotę 51 mln zł z czego 32 mln zł z dofinansowania. W zgodnej ocenie radnych obecnych na sesji uchwalony budżet zapewni dalszy dynamiczny rozwój gminy.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o