Strona głowna » Dębica » Bezpieczeństwo przenieśli na kartki

Bezpieczeństwo przenieśli na kartki

W Urzędzie Miejskim w Dębicy 17 marca 2015 roku odbyło się podsumowanie eliminacji miejskich XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga”. Konkurs został ogłoszony przez Komendanta Głównego Straży Pożarnej przy współudziale Wojewody Podkarpackiego.

W konkursie, który odbył się już po raz 17, dzieci i młodzież mieli za zadanie wykonać prace plastyczne odnoszące się do tematu bezpieczeństwa. Przekazane prace zostały poddane ocenie czteroosobowej komisji, która wyłoniła zwycięzców. Do etapu miejskiego konkursu przesłane zostało 81 prac w czterech kategoriach, najlepsze z nich przekazane zostały do etapu powiatowego.

– Gratuluję wyników i udziału w konkursie, a także dziękuję za zwrócenie uwagi na temat bezpieczeństwa – powiedział Krzysztof Bukała – Acedański. – Łatwo jest mówić, trudniej natomiast przedstawić temat bezpieczeństwa w sposób plastyczny. Obawiałem się tej tematyki, jednak wszystkie nagrodzone prace wstrzeliły się świetnie w tę problematykę.

Spośród 81 prac zgłoszonych na eliminacje miejskie do kolejnego etapu – eliminacje powiatowe – zakwalifikowano prace następujących autorów: w pierwszej grupie, którą stanowili uczniowie klas I – III, pierwsze miejsce zajęła Natalia Dzikowska ze SP nr 8 w Dębicy, natomiast kolejne Dariusz Błaś SP nr 8 w Dębicy, Emilia Retmańczyk  SP nr 3 w Dębicy ,Jakub Drożdż SP nr 3 w Dębicy. Drugą grupę stanowili uczniowie klas IV – VI, pierwsze miejsce zajął Adrian Totoń SP nr 12 w Dębicy, kolejne  Joanna Świerk  SP nr 2 w Dębicy, Jan Świętoń  SP nr 9 w Dębicy, Natalia Flak  SP nr 10 w Dębicy, Barbara Ciepiela  SP nr 2 w Dębicy.

Trzecia grupa to gimnazjaliści, jednak spośród tej grupy wiekowej nie wyłoniono żadnego finalisty. Ostatnią grupą, która brała udział w eliminacjach miejskich konkursu plastycznego byli wychowankowie świetlic środowiskowych oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. Pierwsze miejsce zdobyła Amelia Górny ze Zgranej Paki, kolejne miejsca należały do Alicji Wrony także ze Zgranej Paki oraz Jakuba Rybaka z tej samej świetlicy.

W czasie spotkania nagrody wyróżnionym uczestnikom wręczył Jarosław Śliwa, zastępca burmistrza Dębicy. – Był to bardzo trudny do namalowania aspekt bezpieczeństwa, ale jak widać na zgłoszonych do konkursu pracach wyobraźnia jest niezwykle rozwinięta i dzieci świetnie poradziły sobie z przedstawieniem tej tematyki w formie graficznej – mówił.

FOT. URZĄD MIEJSKI