Home » Gmina Dębica » Aksil działa już w strefie

Aksil działa już w strefie

Od 20 stycznia 2017 r. Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Aksil z Dębicy rozpoczęła działalność w Podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Europark – Mielec w Pustkowie – Strachowie. To pierwszy inwestor, który zdecydował się zainwestować w przygotowanym przez gminę Dębica biznesowym parku.

W nowej fabryce zatrudnionych jest na razie sześciu pracowników i dwóch stażystów, do kwietnia 2018 roku kadra pracownicza ma się powiększyć o co najmniej cztery osoby. Aksil deklaruje się, że wraz z rozwojem firmy planowane będą kolejne przyjęcia.

Aksil produkuje unikatowe i wysoko jakościowe farby, impregnaty i lakiery tylko w grupie wyrobów wodorozcieńczalnych o jakości potwierdzonej atestami instytutów naukowo-badawczych. Decyzję o rozbudowie firmy w strefie podjęto ze względu na brak miejsca na rozbudowę w dotychczasowej lokalizacji, z uwagi na atrakcyjną cenę gruntu oraz korzyści wynikające z prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej jakimi są między innymi zwolnienia z podatku dochodowego. Chęć podjęcia inwestycji zgłoszono  w Agencji Rozwoju Przemysłu w lutym 2015 r. Po spełnieniu określonych warunków, 7 maja 2015 r. wydano zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na podstrefy  Euro – Park Mielec.  W październiku 2015 r. wydano pozwolenie na budowę i symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęto budowę nowej fabryki.

Firma Aksil realizuje równocześnie projekt wdrożenia własnej innowacyjnej technologii wytwarzania farb do malowania betonu i innych farb specjalistycznych, istotnie poprawiającej ich kluczowe właściwości użytkowe. W ramach projektu wyposażono laboratorium w specjalistyczny sprzęt i urządzenia umożliwiające rozwój i profesjonalne badania.