fbpx

Strona domowa » Dębica » Akcja “Akacja”, terroryści i nielegalni imigranci

Akcja “Akacja”, terroryści i nielegalni imigranci

Dębiccy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach obronnych zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Dębicy. Głównym założeniem ćwiczeń było zgranie miejskiego systemu kierowania oraz instytucji bezpieczeństwa podczas realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia państwa.

Przeprowadzone 27 czerwca br. ćwiczenia obronne „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatów i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny” pod kryptonimem „Akacja 2018” były podzielone na etapy. Pierwszym etapem było zgłoszenie o terroryście w budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy. Napastnik wziął zakładnika spośród pracowników urzędu i zabarykadował się w jednym z pokojów. Ewakuacja ludzi oraz zabezpieczenie miejsca ataku, to tylko niektóre z zadań ciążących na zmobilizowanych formacjach. Przed budynkiem starostwa stawiły się policja, straż pożarna, wojsko, służby medyczne oraz przedstawiciele sztabu kryzysowego. Efektem negocjacji było uwolnienie zakładniczki i zatrzymanie zamachowca. Policjantami biorącymi udział w akcji dowodził podinsp. Andrzej Mroszczyk, naczelnik Wydziału Prewencji.

Kolejnym etapem ćwiczeń było skierowanie policyjnych pirotechników w rejon mostu kolejowego na rzece Wisłoka, gdzie według informacji miały być podłożone ładunki wybuchowe. Teren wokół mostu zabezpieczył oddział obrony terytorialnej. Interwencja zbrojna połączonych sił wojskowo-policyjnych na obiekcie kolejowym nie potwierdziła zagrożenia. Policyjni pirotechnicy sprawdzili obiekt pod kątem niebezpiecznych ładunków.

Ostatnim etapem ćwiczeń była interwencja policyjna związana z kradzieżami w sklepach na terenie Pilzna. Ustalenia policjantów wskazywały na grupę osób nielegalnie przebywających w kraju. W trzecim etapie brali udział policjanci z Komisariatu Policji w Pilznie oraz funkcjonariusze OSP. Podsumowując prowadzone działania omówiono ich przebieg oraz przekazano uwagi.   Ćwiczenia stanu gotowości obronnej miały na celu doskonalenie procedur obowiązujących w sytuacjach zagrożenia. Takie treningi pozwalają wychwycić wszelkie niedociągnięcia i błędy, aby uniknąć ich w przyszłości, w przypadku realnego wystąpienia niebezpieczeństwa. W akcji, zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Dębicy, wzięli udział m.in. mundurowi z Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej oraz 33. Batalionu Piechoty Lekkiej Wojsk Obrony Terytorialnej w Dębicy.