Home » Podkarpackie » Afrykański pomór świń dotarł do Polski

Afrykański pomór świń dotarł do Polski

Wojewoda Podkarpacki poinformował, że 29 września 2017 r., Państwowa Służba Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów podała informację oficjalnym pismem Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzonym ognisku Afrykańskiego pomoru świń. Choroba wystąpiła u świń w gospodarstwie w miejscowości Grąziowa w rejonie starosamborskim obwodu lwowskiego.

– Mając na uwadze fakt  wystąpienia ogniska choroby w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej (odległość około  4,5  km od granicy RP) podjęto środki mające na celu przeciwdziałanie jej przeniesieniu – informuje Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego. – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ustrzykach Dolnych wydał rozporządzenie, w którym wyznaczono obszar zagrożony wystąpieniem Afrykańskiego pomoru świń. Obszar ten obejmuje miejscowości trzech gmin powiatu bieszczadzkiego: Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne.

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie, dziki oraz ich krzyżówki (świniodziki). Choroba ta nie przenosi się na człowieka.  Powoduje ona wysoką śmiertelność i masowe zachorowania zwierząt gatunków podatnych, które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne konsekwencje finansowe związane ze zwalczaniem choroby oraz restrykcjami w handlu i obrocie zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, wypłatą odszkodowań, kosztami jej zwalczania, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń oraz produktów pochodzących od świń oraz dzików. Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt choroba ta  podlega obowiązkowi urzędowego zwalczania na terenie kraju.

 Ponadto w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszemu rozprzestrzenianiu prosimy o zgłaszanie znalezionych padłych dzików oraz masowego zachorowania świń do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz, prezydent miasta).

W szczególności niepokój hodowców powinny wzbudzić następujące okoliczności i objawy występujące u świń: wysoka temperatura 41 – 42 stopnia C, spadek apetytu i aktywności świń, wybroczyny na uszach, brzuchu i bokach ciała świń, duże upadki świń. Pamiętać też należy o zasadach bioasekuracji: kupowanie świń wyłącznie z pewnego źródła, utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt z dzikami, stosowanie tylko pasz zabezpieczonych przed dostępem zwierząt wolno żyjących, wykładanie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami
z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. Bezwzględne przestrzeganie  bioasekuracji przyczyni się do ochrony gospodarstw przed tą chorobą, a w razie jej wystąpienia, umożliwi otrzymanie odszkodowań rekompensujących straty.