Strona głowna » Dębica » Nowi radni złożyli ślubowanie

Nowi radni złożyli ślubowanie

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Dębicy odbyła się 1 grudnia. Podczas posiedzenia nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Po uroczystym ślubowaniu, zgodnie z porządkiem obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej VII kadencji  nastąpił wybór przewodniczącego Rady Miejskiej i jego dwóch zastępców. W skład komisji skrutacyjnej weszli: Józef Sieradzki (przewodniczący), Anna Grab, Grzegorz Sypel i Mateusz Cebula. W głosowaniu tajnym 19 głosami za przy 2 głosach przeciw przewodniczącym Rady Miejskiej w Dębicy VII kadencji został Szczepan Mroczek, natomiast jego zastępcami Andrzej Bal i Ryszard Pękala. W 21 osobowej Radzie Miejskiej zasiądzie 11 radnych, którzy pełnili mandat radnego w poprzednich kadencjach – Szczepan Mroczek, Andrzej Bal, Ryszard Pękala, Jan Kasowicz, Grzegorz Sypel, Joanna Ożóg, Stanisław Ciszek, Andrzej Nylec, Tomasz Podlasek, Józef Sieradzki, Kazimierz Sak oraz 10 radnych , którzy mandat radnego będą piastowali po raz pierwszy. W gronie zasiadających po raz pierwszy w Radzie Miejskiej znaleźli się: Mateusz Cebula, Marta Czekaj, Sławomir Gleń, Anna Grab, Mateusz Kutrzeba, Piotr Michoń, Paweł Ochab, Dorota Pietracha, Katarzyna Rostowska – Machnik, Leszek Żyłka.

FOT. URZĄD MIEJSKI