Strona domowa » DĘBICA » Żołnierze przysięgali w Rynku

Żołnierze przysięgali w Rynku

W Dębicy w Rynku 16 lipca br. przysięgę wojskową złożyło 146 żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w Dębicy. W uroczystości, która była ważnym wydarzeniem w historii miasta uczestniczyli m.in. wiceminister Obrony Narodowej Michał Dworczyk, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk. Po blisko 16 letniej przerwie wojsko wróciło do Dębicy.

Historia Dębicy od blisko 160 lat związana jest z wojskiem. Pierwsze wzmianki o wojsku w Dębicy pochodzą z okresu konfederacji barskiej z 1768 r., kiedy Dębica stać się miała głównym punktem zbornym wojsk konfederatów, którzy stąd mieli wyruszyć do walki przeciwko wojskom rosyjskim. W XIX wieku do roku 1785 r. w Dębicy stacjonowały w koszarach przy ul. Kościuszki wojska austriackie. Kolejne informacje o wojsku w Dębicy pojawiły się w 1809 r. w czasie wojny polsko-austriackiej. W tym okresie ziemianie z okolic Dębicy wspierali finansowo wojsko Księstwa Warszawskiego i w Dębicy utworzono oddziały Wojska Polskiego.

Znacząca rozbudowa dębickiego garnizonu miała miejsce po 1856 r. kiedy to w Dębicy pojawiła się linia kolejowa. W tym okresie przy ul. Kościuszki stacjonowały: szwadron 5 pułku dragonów, 1 i 5 szwadron 2 pułku ułanów im. Schwarzenberga oraz batalion piechoty liniowej 40 pułku. Tereny pod budowę obiektów wojskowych przekazał bezpłatnie rządowi austriackiemu hrabia Karol Raczyński, który w 1881 r. ufundował także nowe koszary wojskowe dla kawalerii i przekazał je wojsku.

W 1918 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w Dębicy stacjonował 9 pułk ułanów, później w mieście obecni byli ułani 20 pułku im. Jana III Sobieskiego. W 1929 r. zapadła decyzja o przeniesieniu do Dębicy z Tarnowa 5 Pułku Strzelców Konnych, który stacjonował w koszarach przy ul. Kościuszki. Również wkrótce po zakończeniu II wojny światowej do Dębicy zawitało wojsko. W 1948 roku koszary zajęli żołnierze 13 samodzielnego batalionu saperów przeniesieni do grodu nad Wisłoką z Krakowa. W kolejnych latach Dębica stawała się coraz mocniejszym ośrodkiem wojskowym. W 1989 roku powołano 13 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Wojsk Inżynieryjnych w Dębicy, natomiast w 1995 podjęto decyzję o powstaniu 3 Pułku Saperów im. Gen Jakuba Jasińskiego, który działał w Dębicy do roku 2001. Z chwilą rozwiązania 3 Pułku Saperów Dębica przestała być miastem garnizonowym.

Po 16 latach przerwy, 16 lipca 2017 roku, dzięki utworzeniu w Dębicy Batalionu Obrony Terytorialnej im. Adama Lazarowicza, do miasta znowu powróciło wojsko. – Przysięga żołnierska to bardzo ważny moment w życiu każdego żołnierza ” – powiedział podczas uroczystości na Rynku burmistrz Mariusz Szewczyk, życząc wszystkim żołnierzom oddanej i skutecznej służby na rzecz Ojczyzny. – Składając taką przysięgę wszyscy żołnierze biorą na siebie określone obowiązki – przysięgają bronić Ojczyzny, stać na straży konstytucji i kultywować tradycje wojska polskiego. Dębica jest miastem, w którym tradycje wojskowe są niezwykle silne. Bardzo się cieszę, że dzięki decyzji Ministerstwa Obrony miasto będzie miało możliwość kontynuowania tradycji wojskowych obecnych w nim od 160 lat

Do młodych żołnierzy przypominając im o polskich bohaterach wśród których wymienił Łukasza Cieplińskiego, „Zaporę”, Sucharskiego czy „Łupaszkę” zwrócił się także obecny na uroczystości wiceminister Obrony Narodowej Michał Dworczyk. – Spotykamy się w dniu niezwykłym, w dniu który zmienił Wasze życie. Złożyliście przysięgę wojskową, dzięki temu staliście się częścią Sił Zbrojnych RP. Jestem przekonany, że każdy, kto stał przed sztandarem i wypowiadał słowa tej roty, zapamięta ten moment do końca życia. Nie chodzi tylko o wzruszenie i związane z tym wspomnienie. Przysięga wojskowa to zobowiązanie podjęte na całe życie. Zobowiązanie służby Bogu i Polsce, zobowiązanie służby Ojczyźnie, by bronić jej w razie potrzeby.

Podczas niedzielnej uroczystości srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju odznaczeni zostali Lucyna Spólnik i Mirosław Spólnik. Listy gratulacyjne otrzymali również szeregowi: Bartosz Lazarowicz, Krzysztof Rado, Patrycja Zwolińska, Bartłomiej Matuszewski i Roman Gibala. Składający na dębickim Rynku przysięgę żołnierze na uroczystość przybyli po rozpoczętym 1 lipca 16-dniowym podstawowym szkoleniu w Nowej Dębie. Teraz czeka ich blisko 3 letnie szkolenie, po którym dopiero osiągną gotowość operacyjną. Młodemu wojsku składającemu przysięgę na Rynku towarzyszyli żołnierze rezerwy Wojsk Obrony Terytorialnej. W uroczystościach zaprzysiężenia żołnierzy w Dębicy uczestniczyło łącznie blisko 600 żołnierzy.