Strona domowa » DĘBICA » Zajrzeli do kronik gospodyń

Zajrzeli do kronik gospodyń

Przedstawicielki blisko 30 kół uczestniczyły 20 lutego br. w IV Powiatowym Przeglądzie Kronik Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Dębickiego 2018. – Koła to znakomity przykład przedsiębiorczości społecznej, która wywiera istotny wpływ na tradycję, kulturę i rozwój regionów naszego kraju – mówił Andrzej Reguła, starosta dębicki.

Według starosty pozytywne efekty funkcjonowania grup i stowarzyszeń występujących pod chlubnym szyldem KGW odczuwamy również w powiecie dębickim. Starosta podziękował paniom za przychylność, poświęcenie, zaangażowanie oraz za wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz lokalnych społeczności.

Podczas przeglądu przedstawicielki KGW prezentowały dorobek ostatniego roku swojej działalności. Odebrały również z rąk starosty i Katarzyny Rokosz, dyrektora Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji dyplomy oraz pamiątkowe albumy „Kulinarne Wędrówki Po Podkarpaciu”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. samorządowcy i radni ziemi dębickiej, dyrektorzy gminnych centrów kultury, a także reprezentanci instytucji związanych z działalnością na rzecz rolnictwa. O radosną atmosferę przeglądu zadbał dębicki Zespół Ludowy „Morsy”.