Strona domowa » GMINA DĘBICA » Za trucie sąsiadów dostaną mandat

Za trucie sąsiadów dostaną mandat

W ramach akcji „Nie truj sąsiadów” funkcjonariusze dębickiej Straży Gminnej z upoważnienia wójta interweniowali tej zimy już ponad 160 razy. Kilkadziesiąt kontroli zakończyło się pouczeniami lub mandatami. Działania Gminy Dębica w zakresie walki ze smogiem mają charakter prewencyjno-profilaktyczny. W większości przypadków stwierdzone naruszenia przepisów wynikają z niewiedzy, a nie ze świadomych działań mieszkańców i dlatego gminni urzędnicy nastawieni są na minimalizację negatywnych zachowań oraz promocję prawidłowego sposobu pozbywania się odpadów. Interwencje te przeprowadzane były głównie podczas działań własnych Straży Gminnej, w mniejszym stopniu  ze zgłoszeń mieszkańców.

Coraz częściej słyszy się o zastosowaniu dronów czy czujników pomiaru czystości powietrza. Nie są to jednak miarodajne sposoby kontroli. Przede wszystkim są one kosztowne, sam zakup drona z odpowiednią aparaturą  to koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Do tego dodatkowo dochodzi koszt licencji operatora drona, który według nowych przepisów musi zdać egzamin państwowy (koszt ok. trzech tysięcy złotych). To samo dotyczy wynajętego drona. Natomiast nie ma w Polsce możliwości przeprowadzenia w ten sposób badania, które umożliwiałoby nałożenie mandatu i było dowodem w sprawie. Kolejną rzeczą jest instalacja czujników pomiaru czystości powietrza, które to na terenie gminy nie mają reprezentatywnego zastosowania ze względu na jej rozpiętość i różnorodność rzeźby terenu.

Gmina Dębica nadal będzie więc prowadziła działania prewencyjne polegające przede wszystkim na uwrażliwianiu mieszkańców na to co palą w piecach i czy jest to rzeczywiście bezpieczne dla naszego środowiska. Przede wszystkim nadal będzie prowadzona kontrola przez Straż Gminną, a także wśród radnych, sołtysów i w szkołach zostaną przeprowadzone wykłady dotyczące ochrony środowiska z naciskiem na tematykę smogu. Zostanie powtórzona akcja roznoszenia ulotek informacyjnych, a także podsumowany zostanie przyjęty w 2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Dębica

Nie wolno spalać odpadów plastikowych, butelek po napojach, kartonów po sokach, zużytych opon, innych odpadów z gumy, elementów drewnianych pokrytych lakierem, mebli pokrytych lakierem, płyt meblowych, sztucznej skóry, odzieży, opakowań po chemikaliach czy środkach ochrony roślin, farb i lakierów, papierów bielonych związkami chloru lub z nadrukiem farb kolorowych.

Spalanie takich śmieci w domowych kotłowniach jest nielegalne i stanowi naruszenie przepisów ustawy o odpadach, która mówi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie
w specjalistycznych spalarniach. Naruszenie tych zasad stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Funkcjonariusze, na podstawie ustawowego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu wykonania czynności sprawdzających oraz prawo żądania informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, a także dokumentów i wszelkich danych związanych
z problematyką kontroli. Uniemożliwienie takiej kontroli stanowi przestępstwo i na mocy art. 225 kk. zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności. Interwencje na temat spalania odpadów można zgłaszać pod numerem Straży Gminnej 146803331 oraz kom. 667 682 225; 691 647 888; 667 682 220.

Od 1 lipca 2018 r., zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, obowiązywać będzie zakaz stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,  mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc.

Osoba stosująca paliwo stałe do ogrzewania lub przygotowywania posiłków i ciepłej wody będzie zobowiązana do posiadania certyfikatu jakości stosowanego paliwa, który powinna otrzymać od jego sprzedawcy.