Strona domowa » GMINA DĘBICA » Wyremontują drogę, wybudują chodnik

Wyremontują drogę, wybudują chodnik

W Urzędzie Gminy Dębica 16 stycznia 2018 r. została podpisana umowa między samorządem reprezentowanym przez wójta gminy Dębica Stanisława Rokosza, a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A reprezentowaną przez prokurent Elżbietę Wesołowską. Umowa dotyczy budowy i przebudowy drogi gminnej Pustynia-Paszczyna. Wykonawca został wybrany w trybie przetargowym, w którym złożono siedem ofert. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej na długości czterech kilometrów oraz budowę chodnika na długości 908 metrów. Całkowita wartość zadania wynosi 3.657.506 zł, z tego dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 wynosi 2,9 miliona złotych, a wkład własny gminy Dębica to 612 tys. zł. Termin zakończenia robót ustalono na 31 sierpnia br.