Strona domowa » SPOŁECZNE » Wybierają wolontariusza gminy

Wybierają wolontariusza gminy

Do 20 listopada 2017 r. można zgłaszać kandydatów do tytułu Wolontariusza Gminy Żyraków 2017 r. W  ten sposób Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Radość, wójt gminy Żyraków chcą promować organizacje i osoby, które aktywnie, bezinteresownie i skutecznie działają na rzecz innych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali – Dnia Wolontariusza 5 grudnia 2017 roku. Wówczas przedstawione zostaną efekty pracy nagrodzonych. Konkurs jest adresowany do wolontariuszy działających w organizacjach pozarządowych, nieformalnych grupach inicjatywnych np. grupy parafialne, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich, szkołach, instytucjach kultury, instytucjach pomocy społecznej, innych instytucji współpracujących z wolontariuszami na terenie gminy Żyraków.

 Kandydaci muszą być osobami, które mogą pochwalić się udokumentowaną działalnością społeczną w okresie przynajmniej ostatniego pół roku. Ocena zgłoszonych kandydatów przeprowadzana zostanie w oparciu o kryteria m. in.: efekty podejmowanych działań, umiejętność angażowania innych, zasięg realizowanego projektu, czy społeczne znaczenie inicjatywy. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu znajduje się na stronach organizatorów. Na zdjęciu Elżbieta Drąg, wolontariusz gminy Żyraków roku 2016. Fot. Jan Kania.