Strona domowa » DĘBICA » Więcej na budżet obywatelski

Więcej na budżet obywatelski

Na budżet obywatelski w 2017 r. miasto przeznaczy milion złotych.  Zaproponowany przez burmistrza Mariusza Szewczyka projekt budżetu obywatelskiego  podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 9 września jednogłośnie poparli radni miejscy. Na budżet obywatelski przeznaczono o 200 tysięcy zł. więcej niż w roku ubiegłym. Uruchomienie budżetu obywatelskiego zostanie poprzedzone konsultacjami społecznymi z mieszkańcami Dębicy.

– Chcemy aby poprzez udział w konsultacjach społecznych mieszkańcy Dębicy wyrazili swoje preferencje dotyczące realizacji w mieście inwestycji oraz działań prospołecznych, kulturalnych, oświatowych i  społecznych – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk. – Poprzez zaproponowanie konsultacji społecznych chcemy włączyć i zachęcić mieszkańców do dyskusji na temat priorytetów lokalnej społeczności i określenia działań które są dla nich ważne.

W budżecie obywatelskim na 2017 rok mieszkańcy i Rady Osiedlowe  będą mogli zgłaszać projekty w dwóch kategoriach budowa, modernizacja lub remont infrastruktury ogólnomiejskiej oraz budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej.

Na inwestycje w zakresie budowy, modernizacji i remontu infrastruktury ogólnomiejskiej z całości budżetu obywatelskiego na rok 2017 przeznaczonych zostanie 35 procent funduszy czyli 350 tysięcy zł. Z kolei 65 procent funduszu, czyli 650 tysięcy złotych tegorocznego budżetu obywatelskiego zostanie przeznaczonych na budowę, modernizację lub remont infrastruktury osiedlowej.

Podobnie jak w roku ubiegłym projekt zadania należy złożyć na odpowiednim formularzu (dostępnym m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy i sekretariacie burmistrza) i poprzeć go podpisami co najmniej 15 mieszkańców, którzy ukończyli 16 rok życia. Każdy z mieszkańców może poprzeć tylko jedno zadanie w każdej kategorii. Formularze można składać osobiście w sekretariacie burmistrza, listownie wysyłając na adres Urzędu Miejskiego oraz przez internet.

Konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego rozpoczną się 22 listopada br. Do tego czasu będzie można zgłaszać propozycji zadań,  od 23 listopada do 2 grudnia 2016 odbędzie si weryfikacja zgłoszonych propozycji, zaś 9 grudnia 2016 – ogłoszenie zweryfikowanych zadań oraz listy zadań do głosowania. Od 10 do 18 grudnia 2016 odbywać się będzie głosowanie, zaś 20 grudnia 2016 ogłoszone będą wyniki.