Strona domowa » GMINA DĘBICA » Stowarzyszenia otrzymały dofinansowanie

Stowarzyszenia otrzymały dofinansowanie

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin rozstrzygnęła konkurs w ramach naboru „Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji”,  w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Złożono 11 wniosków na łączną kwotę 116 182 zł w ramach przedsięwzięcia 2.2.1: kreowanie oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację przedsięwzięć rekreacyjno – sportowych o charakterze edukacyjnym i warsztatowym.

Wśród wniosków z gminy Dębica znalazły się między innymi te z Klubu Sportowego „Chemik” w Pustkowie Osiedlu i Ludowego Klubu Sportowego „Paszczyniak” Paszczyna. Obydwa wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymają dofinansowanie. Klub „Chemik” realizował będzie „Wzrost kompetencji sportowych w dziedzinie piłki nożnej poprzez otwarte warsztaty sportowo – treningowe dla dzieci z terenu gminy Dębica oraz obszaru LGD Piłka to moja pasja”. Jak mówi Józef Marek z KS „Chemik” projekt jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie uprawianiem sportu. Piłka nożna jest jedną z tych dyscyplin, która spełnia wszystkie zalety – jest prosta, popularna i lubiana. Otwarte warsztaty piłkarskie dla dzieci i młodzieży organizowane będą przez 6 miesięcy od 1 maja do 30 listopada z przerwą w miesiącu lipcu, w 3 grupach wiekowych. Kwota dofinansowania jaką klub pozyskał to 10 400 zł. Druga organizacja,  LKS Paszczyna realizował będzie natomiast zadanie pod tytułem „ Zajęcia rekreacyjno – sportowe z elementami piłki nożnej i zajęcia na basenie dla dzieci ze wsi Paszczyna”  za kwotę 12 430 zł. Głównym celem zadania będzie zaspokojenie potrzeby aktywności ruchowej, poprzez zorganizowanie zajęć ogólnorozwojowych z elementami piłki nożnej. Kolejnym elementem projektu to zajęcia na basenie, które będą odbywać się jesienią na Kompleksie Basenów Nemo w Pustkowie – Osiedlu. Ponadto projekt zakłada przeszkolenie dzieci z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej przez doświadczonego ratownika medycznego.

Kolejnym przedsięwzięciem organizowanym przez LGD, które zostało rozstrzygnięte jest „Kreowanie oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizacje  imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych”. Tutaj o pieniądzewystąpił Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Pustyni. Za kwotę 18 450 zł zorganizuje obchody Jubileuszu 50 – lecia klubu. W ramach obchodów planowane jest rozegranie miniturnieju piłkarskiego między młodszymi grupami wiekowymi. Zaprezentowany zostanie pokaz akrobatyki i  żonglerki piłką nożną zwany jako „Freestyle Football”. Poza warsztatami z dziedziny piłki nożnej, odbywać się będą również gry i zabawy dla uczestników imprezy.

Łącznie Klubu Sportowe otrzymają kwotę 41 280 zł na trzy zadania. Wszystkie kluby sportowe z terenu gminy Dębica, które złożyły wniosek, otrzymały dofinansowanie. Gmina zachęca pozostałe organizacje do składania wniosków, nie tylko w ramach LGD ale też i w innych instytucjach.