Strona domowa » WYDARZENIA » Słoneczna Świetlica w Mokrem

Słoneczna Świetlica w Mokrem

W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Mokrem działa  Słoneczna Świetlica. Z zajęć świetlicowych od 11 września br. korzystają dzieci  ze szkoły w wieku od 6 do 13 lat, które lubią miło i kreatywnie spędzać czas ze swoimi rówieśnikami.  W ramach działalności Słonecznej Świetlicy odbywają się warsztaty metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, zajęcia sportowe i muzyczne, zajęcia „Podwórkowce” kontra „Kanapowce”, na których dzieci mogą pograć w gry edukacyjne i planszowe, gumę, klasy.

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się pięć razy w tygodniu. Opiekę nad uczestnikami projektu sprawują nauczyciele miejscowej szkoły Elżbieta Markiel, Alicja Derlęga, Adam Wójcik i Krzysztof Rogowski. Działania grupy nieformalnej „Jesteśmy na Tak” wspierają wolontariusze – członkowie Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej.

Celem projektu jest stworzenie w szkole bezpiecznego miejsca do spędzania wolnego czasu dla dzieci. Projekt zakończy się  Koncertem Patriotycznym 18 listopada 2017 r., na  którym dzieci ze świetlicy  wspólnie z mieszkańcami  całej gminy Żyraków i zaproszonymi gośćmi poprowadzą wspólne śpiewanie polskich pieśni patriotycznych. Do udziału w Koncercie Patriotycznym zachęcają dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Mokrem i Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia Mokre Wczoraj i Dziś”.

Program Słonecznej Świetlicy w Mokrem  został dofinansowany z pieniędzy Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,, Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja.