Strona domowa » PODKARPACKIE » Rusza program budowy Otwartych Stref Aktywności

Rusza program budowy Otwartych Stref Aktywności

Rusza rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Na nowy program, po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce, Ministerstwo Sportu i Turystki w ciągu dwóch lat przeznaczy 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z MSiT na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet trzy tysiące ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin. W 2018 roku budżet na rozwój infrastruktury sportowej, w ramach wszystkich programów ministerstwa, będzie rekordowo wysoki i wyniesie ponad pół miliarda złotych – 516,1 mln zł.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Strefy mają sprzyjać integracji społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i być skierowane do różnych grup wiekowych. Obiekty zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie, zaprojektowane z dbałością o integracyjny charakter przestrzeni, mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, rodzin oraz osób starszych.

 Według badań, przeprowadzonych na zlecenie MSiT, wielofunkcyjne strefy aktywności znajdują się w czołówce najbardziej pożądanych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. OSA to odpowiedź na to zapotrzebowanie społeczeństwa. W ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie na budowę stref w dwóch wariantach. Wariant podstawowy to siłownia plenerowa i strefa relaksu. Szacowana wycena obiektu to 50 tys. zł. Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 50 procent wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł lub do 70 procent wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 35 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach.  Wariant rozszerzony to siłownia plenerowa, strefa relaksu, sprawnościowy plac zabaw, ogrodzenie terenu wraz z zagospodarowaniem zieleni. Szacunkowa wycena obiektu to 100 tys. zł. Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 50 procent wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł lub do 70 procent wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 70 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach.

 – O dofinansowanie z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe – poinformowała „Wiadomości Dębickie” Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy wojewody Podkarpackiego. – Przystąpienie do programu będzie miało uproszczoną procedurę, m.in.: jedna gmina – jeden wniosek – wiele stref. Start naboru wniosków do programu planowany jest na styczeń 2018 roku.