Strona domowa » GMINA DĘBICA » Pozytywna ocena wójta gminy Dębica

Pozytywna ocena wójta gminy Dębica

Decyzją Kapituły  rankingu Perły Samorządu wójtowi gminy Dębica przyznano 10 miejsce spośród samorządowców biorących w nim udział z całej Polski. W tegorocznej edycji wzięli udział samorządowcy z 15 województw. Jak mówią sami organizatorzy, istnieje wiele rankingów, w których różni eksperci podejmują się oceny polskich samorządów. Perły Samorządu są jednak projektem unikatowym, u którego podstaw stoją wspólne wartości świadczące o jego wyjątkowości – udział w Perłach jest całkowicie bezpłatny i powszechny. Kapituła składająca się z przedstawicieli świata nauki, biznesu oraz dziennikarzy, dokonując wyboru, kieruje się zasadą bezstronności, apolityczności oraz zapewnienia równych szans wszystkim uczestnikom. Zająć wysokie miejsce w rankingu można jedynie dzięki własnej pracy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, zaangażowaniu w rozwiązywanie lokalnych problemów i skutecznym działaniom mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

W kapitule tegorocznego rankingu znaleźli się: Marta Gadomska-Byrska (szefowa działu dodatki poradnicze i wydawnictwa specjalne Dziennika Gazety Prawnej oraz redaktor naczelna Tygodnika Gazeta Prawna), prof. Hanna Godlewska-Majkowska (prorektor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, inicjatorka i kierownik zespołu organizującego badanie atrakcyjności inwestycyjnej JST oraz ranking „Gmina na 5!”), Zofia Jóźwiak (redaktor prowadząca dodatek „Samorząd i Administracja” Dziennika Gazety Prawnej),  dr Aleksander Nelicki (ekspert w zakresie samorządu terytorialnego), Mariola Wytrykus (menedżer w zespole ds. sektora publicznego, innowacji i zachęt inwestycyjnych Deloitte).

Ocenie podlegały role włodarza: menedżer, czyli osoba zarządzająca instytucją i dążąca do jak najlepszego wykorzystania zasobów;  koordynator, czyli osoba, która stanowi katalizator oraz motor napędowy procesów dziejących się w gminie; ambasador, czyli osoba, która swoim wizerunkiem, podejściem oraz osobowością stanowi najlepszą wizytówkę gminy i mieszkańców; reprezentant, czyli osoba, której społeczność lokalna udzieliła w wyborach mandatu zaufania.

Wójt Stanisław Rokosz po raz pierwszy został zgłoszony w rankingu w 2017 roku i ocena jego osoby przez Kapitułę pozwoliła zająć mu 10 miejsce, które w 2018 r. udało się mu utrzymać.