Strona domowa » DĘBICA » Pół wieku w trosce i szczęściu

Pół wieku w trosce i szczęściu

W Urzędzie Miejskim w Dębicy odbyła się 18 listopada uroczystość wręczenia przez burmistrza Pawła Wolickiego 25 parom małżeńskim, które w bieżącym roku obchodzą jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Gratulacje i medale z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego Jubilaci odebrali z rąk burmistrza Pawła Wolickiego. Do gratulacji dołączył ks. Józef Dobosz, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego oraz kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego Bernadetta Rusin. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Zespół Ludowy Morsy.

W gronie Jubilatów świętujących 50 rocznicę zwarcia związku małżeńskiego znaleźli się: Barbara i Albin Bogaczowie, Maria i Jan Bukałowie, Janina i Stanisław Bystrkowie, Barbara i Władysław Cieślakowie, Maria i Kazimierz Dykasowie, Kunegunda i Adam Gawlikowie, Stanisława i Edward Grabowscy, Krystyna i Jan Hadałowie, Zofia i Stanisław Jedynakowie, Krystyna i Bolesław Juszczyszynowie, Anna i Jan Kabajowie, Anna i Jerzy Kosydarowie, Helena i Celestyn Koziołowie, Janina i Jan Kropielniccy, Danuta i Stanisław Kurasiowie, Michalina i Edward Kurdziołkowie, Janina i Bronisław Miazgowie, Teresa i Henryk Mleczkowie, Zofia i Franciszek Pietrasikowie, Ludwika i Edward Pietrzyccy, Maria i Walerian Rasiowie,  Michalina i Jan Selbirakowie, Maria i Eugeniusz Stanowkowie, Anna i Władysław Żakowie.

FOT. URZĄD MIEJSKI