Strona domowa » DĘBICA » Po raz kolejny Orkiestra zagrała rekordowo

Po raz kolejny Orkiestra zagrała rekordowo

Mieszkańcy powiatu ponownie nie szczędzili pieniędzy, by wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W powiecie dębickim wolontariusze zebrali 277 268 złotych i 81 groszy. Sporą część tej kwoty to wpłaty lokalnych przedsiębiorstw. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA od wielu lat wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Również podczas 26. Finału wywodząca się z Podkarpacia firma, wspomogła fundację za pośrednictwem dwóch lokalnych sztabów. W tym roku datek od Śnieżki wyniósł łącznie 60 000 zł.

Finał WOŚP odbył się 14 stycznia 2018 roku pod hasłem: „Wyrównania szans w leczeniu noworodków”. W akcję, jak co roku, włączyli się mieszkańcy powiatu oraz firmy działające na rodzimym rynku. W imieniu FFiL Śnieżka SA, tuż przed tradycyjnym „Światełkiem do nieba” na dębickim Rynku, czek na kwotę 50 000 zł dla sztabu „Dębica Kwiatek” przekazała Aleksandra Małozięć, manager ds. komunikacji korporacyjnej w FFiL Śnieżka SA, zaś datek w wysokości 10 000 zł dla podsztabu zlokalizowanego w Pustkowie – Osiedlu wręczyła Dominika Kurzawa, specjalista ds. Public Relations w FFiL Śnieżka SA.

Śnieżka od lat angażuje się w działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która realnie wpływa na poprawę jakości leczenia w polskich szpitalach. Przez 26 lat działalności Fundacja Jerzego Owsiaka zapewniła niezbędny sprzęt nie tylko dla najmłodszych pacjentów, lecz również dla osób starszych, które także potrzebują specjalistycznej opieki zdrowotnej. – Idea WOŚP jest bardzo bliska inicjatywom społecznym Śnieżki medycznej – komentuje Aleksandra Małozięć. – Remontując szpitale w ramach naszego programu „Dziecięcy świat w kolorach” na co dzień dotykamy niełatwej rzeczywistości oddziałów dziecięcych. Między innymi dlatego od lat granie z Orkiestrą jest „pewniakiem” w naszym kalendarzu. Wszystko po to, by pomóc w zapewnianiu możliwie największej liczbie pacjentów najlepszej opieki.

 Dodatkowym wsparciem dla WOŚP ze strony Śnieżki jest tradycyjne już przekazanie przedmiotów na licytacje, z których cały dochód przekazany został na rzecz fundacji.

Kwota zebrana w gminie Dębica  to  77 318,15zł. Centrum Kultury i Bibliotek 14 stycznia 2018 r. zorganizowało koncerty i festyny charytatywne wspierające akcję  w pięciu  lokalizacjach. W Pustkowie –Osiedlu zebrano 28 464,61 zł, w Zawadzie – 10 664,55 zł, w Pustyni – 16 167,10 zł, w Podgrodziu – 7 000 zł, zaś w Braciejowej – 8 901,92 zł. W szkołach z gminy Dębica uzbierano łącznie 6 119,97, najwięcej udało się zebrać w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu – 1 653,58 zł.