Strona domowa » DĘBICA » Nowy prezes w MKS

Nowy prezes w MKS

Międzyszkolny Klub Sportowy w Dębicy ma nowe władze. Na wniosek Komisji Rewizyjnej 18 stycznia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków MKS w związku z rezygnacją z funkcji złożoną przez Pawła Miłosza, dotychczasowego prezesa, a wraz z nim całego Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

Członkowie jednomyślnie przyjęli rezygnację Zarządu i Komisji Rewizyjnej MKS Dębica.  Podczas obrad zgłoszono pięciu kandydatów do zarządu: Bogdana Cabaja, Marcina Ciurkota, Grzegorza Cyboronia, Andrzeja Nylca i Tadeusza Stolarskiego. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono trzech kandydatów, Pawła Brzozowskiego, Pawła Serafina i Jacka Szczyrka. W głosowaniu poparto wszystkie kandydatury wybierając nowe władze MKS Dębica. Prezesem klubu został Grzegorz Cyboroń. Na pięciu członków nowego zarządu czterech to wychowankowie MKS Dębica i absolwenci „Mechanika”.

Podczas zebrania podjęto dwie uchwały, pierwsza dotyczy połączenia jubileuszu 65 -lecia działalności Klubu z jubileuszem 80-lecia Zespołu Szkól Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II, przy której mieści się klub. Druga w uznaniu zasług Janusza Urbanika na rzecz MKS Dębica, dziewięcioletniej opieki firmy Ventor nad klubem w latach 2009-2017, przyznaje utrzymanie baneru firmy Ventor pod dachem trybun oraz jego konserwowanie przez klub bezterminowo. Trzecia dotyczy uczniów Zespołu Szkól Zawodowych Nr 1. Jeśli zdecydują się być zawodnikami MKS Dębica, będą uczestniczyć w zajęciach klubu nieodpłatnie.

Ustępujący prezes Paweł Miłosz podziękował członkom Zarządu za działalności na rzecz dzieci i młodzieży powiatu dębickiego. Stary zarząd tworzyli prezes Paweł Miłosz, wiceprezes Józef Zygmunt Wielopolski, wiceprezes Wiesław Zięba, sekretarz Bogdan Kochanowski, skarbnik Jan Erazmus. Komisja rewizyjna: przewodniczący Ryszard Chęciek, członkowie Józef Sieradzki, Krzysztof Sikora

– To dobra zmiana – mówi Paweł Miłosz. – Po prawie 24 latach przekazuje ster klubu w dobre ręce. Nadal pozostaję członkiem klubu i wraz z kolegami będziemy wspierali nowy zarząd we wszystkich działaniach. Sam nie będę wypoczywał. Moja rezygnacja spowodowana jest częściowo nowymi obowiązkami zawodowymi, jestem zaangażowany w tworzenie szkoły dla dębickiego Parku Przemysłowego.