Strona domowa » DĘBICA » Nowe struktury PiS w powiecie

Nowe struktury PiS w powiecie

Wybrano zarządy i ich przewodniczących w gminach oraz zarząd powiatowy Prawa i Sprawiedliwości w Dębicy. Wybory we wszystkich siedmiu gminach powiatu dębickiego odbyły się w dwie soboty: 9 i 16 grudnia 2017. Przewodniczący zarządów gminnych wchodzą „automatycznie” do zarządu powiatowego, który został uzupełniony trzema członkami wyłonionymi w wyborach dodatkowych.

Poszczególne funkcje w zarządach gminnych (skarbnik, sekretarz) zostaną przydzielone podczas pierwszych zebrań zarządów. Wtedy również nowo wybrane zarządy ukonstytuują się. Podobnie będzie z zarządem powiatowym. Wówczas zostanie wybrany spośród członków przewodniczący powiatowy oraz osoby na pozostałe funkcje.

Najmłodszymi szefami zarządów PiS w gminach są Paweł Ciszczoń (24 lata, szef zarządu gminy Jodłowa i szef Forum Młodych PiS powiatu dębickiego) i Wojciech Marek (28 lat, przewodniczący zarządu gminy Czarna). Nowych przewodniczących zarządów wybrano w prawie wszystkich gminach, jedynie w gminie Pilzno ponownie został wybrany na to stanowisko Roman Maciejowski. W Dębicy dotychczasowego przewodniczącego Jana Warzechę zastąpił Andrzej Bal, w gminie Dębica Grzegorza Świdra zastąpił Marek Jaskółka, w gminie Jodłowa Adama Pawlika zastąpił Paweł Ciszczoń, w gminie Czarna Jerzego Sasaka zastąpił Wojciech Marek, w gminie Żyraków Bogdana Wójtowicza zastąpił Sławomir Łanucha, w gminie Brzostek Kazimierza Sarnę zastąpił Zbigniew Kowalski.

Struktury PiS w powiecie dębickim liczą aktualnie 327 członków. W gminie Dębica w wyborach 9 grudnia 2017 poza wspomnianym przewodniczącym Markiem Jaskółką zarząd tworzą członkowie Agnieszka Matłok i Adam Pieniążek. W Dębicy członkami zarządu są Jan Warzecha i Tadeusz Łoś-Kamiński, w gminie Brzostek Kazimierz Sarna i Agnieszka Maduzia. W gminie Żyraków w zarządzie znaleźli się Krzysztof Czerwiec i Czesław Łączak. W gminie Jodłowa w pracy przewodniczącego Pawła Ciszczonia wspierać będą członkowie zarządu Józef Kita i Adam Pawlik, w Pilźnie zarząd uzupełniają Maria Kopera i Leon Chorążak.  W gminie Czarna w zarządzie znaleźli się Grzegorz Horosz i Lucyna Knych . Dziesięcioosobowy zarząd powiatowy PiS tworzą Jan Warzecha Bolesław Babiarz i Czesław Łączak, członkowie zarządu wybrani w wyborach uzupełniających  oraz wspomniani przewodniczący zarządów gminnych: Marek Jaskółka, Andrzej Bal, Zbigniew Kowalski, Sławomir Łanucha, Paweł Ciszczoń, Roman Maciejowski i Wojciech Marek.