Strona domowa » DĘBICA » Najlepsi uczniowie otrzymali stypendia naukowe

Najlepsi uczniowie otrzymali stypendia naukowe

W Urzędzie Miejskim w Dębicy 4 września  br. już po raz dziewiąty zostały wręczone stypendia dla najlepszych uczniów dębickich szkół podstawowych i gimnazjów.  Z rąk burmistrza Mariusza Szewczyka stypendia za „wyniki w nauce” i „wybitne osiągnięcia” odebrało dziesięciu najzdolniejszych uczniów dębickich placówek oświatowych.

Gratulacje najzdolniejszym uczniom złożyli także przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pękala, zastępca burmistrza Wojciech Iwasieczko oraz przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej Marta Czekaj. Stypendia są przyznawane w ramach Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy.

O przyznanie stypendium wnioskowało kilkudziesięciu uczniów, z grona których wyłoniono 10 tegorocznych stypendystów. Stypendia zostały podobnie jak w latach ubiegłych przyznane w dwóch kategoriach: „wyniki w nauce” i „wybitne osiągnięcia”. Stypendia za „wyniki w nauce” trafiły do uczniów, którzy  wykazali się wysoką średnią ocen na koniec roku szkolnego przekraczającą 5,8 w szkołach podstawowych i  5,6 w gimnazjach. Stypendia przyznane w kategorii „wybitne osiągnięcia” trafiły do uczniów, którzy zdobyli wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach i turniejach sportowych. Stypendia są wypłacane przez 10 miesięcy – od września 2017 do czerwca 2018.

 – Jestem dumny z waszych osiągnięć i chcę pogratulować także waszym rodzicom za wspieranie was w osiąganiu coraz ambitniejszych celów – powiedział burmistrz Mariusz Szewczyk.  – Życzę Wam, aby ten rok był dla was jeszcze lepszy niż poprzedni i żeby głośno mówiono w województwie o Dębicy i sukcesach jej uczniów.

W gronie stypendystów ze szkół podstawowych znaleźli się:  Radosław Persak SP 2, Maciej Mikołajczak SP 3, Max Such SP 9,  Hubert Bień SP 10, Kacper Stefan SP 11, Julia Ragan SP 11,  Zofia Zboch SP 11. Najzdolniejsi gimnazjaliści to Radosław Cacała MG 1, Kamila Undas MG 1 i Kornelia Rusek MG 3.