Strona domowa » DĘBICA » Milion czeka na mieszkańców

Milion czeka na mieszkańców

Do 14 listopada mieszkańcy Dębicy mogą składać propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.  Na projekty z budżetu obywatelskiego 2018  przeznaczony został jeden milion złotych.

Podobnie jak w ostatnich dwóch latach, projekt zadania do budżetu obywatelskiego należy złożyć na odpowiednim formularzu dostępnym m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz w  sekretariacie burmistrza. Niezbędne jest także poparcie zgłoszonego projektu przez co najmniej 15 mieszkańców. Taką listę z podpisami należy dołączyć do zgłaszanego projektu. Każdy z mieszkańców może poprzeć tylko jedno zadanie w każdej kategorii (ogólnomiejskiej i osiedlowej). Formularze można składać osobiście w sekretariacie burmistrza, listownie wysyłając na adres Urzędu Miejskiego oraz przez Internet.

Dotychczasowe dwie edycje budżetu obywatelskiego cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dębiczan. Ogółem zgłoszono 110 propozycji zadań do realizacji, z których kilkanaście już zostało zrealizowanych, a kilka z budżetu obywatelskiego na rok 2017 jest w trakcie realizacji. W ramach budżetu obywatelskiego 2016 r. wykonano m.in. przebudowę odcinka ul. Granicznej, modernizację i remont zabytkowego parku przy Domu Kultury Śnieżka, remont chodnika przy ul. Starzyńskiego w Dębicy, budowę dużego boiska sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 12, budowę  placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 8, budowę skoczni do skoku w dal przy boisku w SP nr 10 i rozbudowę Street Workout Parku w Ogródku Jordanowskim.

Aktualnie z pieniędzy budżetu obywatelskiego 2017 realizowana jest budowa Miasteczka Rowerowego w Parku Jordanowskim oraz budowa Miasteczka Rowerowego przy ul. Sienkiewicza. W październiku br. oddany został do użytkowania Pumptrack w Parku im. Skarbka – Borowskiego. Zakończono także modernizację nawierzchni i poboczy ul. Mościckiego przy DPS  oraz zrealizowano doposażenie szkolnych obiektów sportowych na terenie Osiedla Nr 4 Kępa-Wolica poprzez budowę oświetlenia boiska przy SP nr 10 oraz budowę ogrodzenia boiska przy  SP nr 12. Zrealizowano także renowację murawy boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Dębicy.

Na finiszu jest realizacja zadania pod nazwą „Budowa bieżni lekkoatletycznej z zeskokiem do skoku w dal wraz z ogrodzeniem piłkochwytami boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej Nr 11”.  Planowany termin oddania obiektu do użytku to 30 października br. Podobnie wygląda kwestia z wykonaniem docieplenia budynku wraz z wykonaniem elewacji zewnętrznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Wielopolskiej. Termin zakończenia inwestycji to 15.12.2017r. W trakcie realizacji jest także zadanie pod nazwą „Miejskie boisko rekreacyjno-sportowe przy ul. Chłodniczej”. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 15.11.2017r.

Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego odbywa się do do 14  listopada 2017, od 14 listopada do 7 grudnia 2017 odbywać się będzie weryfikacja zgłoszonych propozycji, 8 grudnia 2017 ogłoszenie zweryfikowanych zadań oraz listy zadań do głosowania. Głosowanie odbywać się będzie od 9 do 17 grudnia 2017, zaś  18 grudnia 2017 – nastąpi ogłoszenie wyników.