Strona domowa » PODKARPACKIE » Krzysztof Moskal honorowym członkiem zarządu wojewódzkiego

Krzysztof Moskal honorowym członkiem zarządu wojewódzkiego

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej Krzysztof Moskal, Lesław Padwiński i Tadeusz Świątoniowski zostali powołani na członków honorowych Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Decyzję Zarząd Oddziału Wojewódzkiego podjął 14 listopada br. podczas III plenarnego posiedzenia w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Po zakończeniu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji nadania przez Prezydenta RP Krzyży Zasługi dla członków OSP i działaczy Związku OSP RP woj. podkarpackiego.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, któremu przewodniczył druh Janusz Konieczny, prezes ZOW poświęcone było m.in. informacji z obrad XIV Zjazdu Krajowego ZOSP RP, ocenie kampanii sprawozdawczej OSP 2017 oraz inauguracji kampanii sprawozdawczej OSP 2018. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od raportu dowódcy uroczystości dh Wojciecha Zioło, złożonego dh Januszowi Koniecznemu, wiceprezesowi Zarządu Głównego ZOSP RP oraz wprowadzenia sztandaru ZOW ZOSP RP. Aktu dekoracji Krzyżami Zasługi 30 strażaków ochotników, którzy wyróżnili się działalnością na rzecz ochrony przeciwpożarowej dokonała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki w asyście dh Janusza Koniecznego i st. bryg. Andrzeja Babca, podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: Mieczysław Dąbek, Grzegorz Kawecki, Józef Majka, Józef Sidor i bryg. Ireneusz Szpyrka. Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczono: Edwarda Alberskiego, Stanisława Bryga, Marka Dyło, Jana Ferfeckiego, Marka Ferfeckiego, Tomasza Gudykę, Stanisława Hapa, Marina Jałowca, Jacka Kapustę, Stanisława Kaszowskiego, Janusza Kota, Stanisława Kumana, Leszka Kurdziela, Dominika Lorenca, Damiana Lorynowicza, Jana Mikruta, Jana Myjaka, Macieja Pilcha, Stanisława Sasaka, Adama Strojka, Piotra Szczepkowicza, Andrzeja Świeradza i Romana Żaka.

Gratulując wyróżnionym wojewoda Ewa Leniart powiedziała, że 99. rocznica odzyskania niepodległości to doskonały moment na podziękowanie osobom zaangażowanym w działalność na rzecz państwa i społeczeństwa. – Szczególne wyrazy uznania składamy strażakom ochotnikom zaangażowanym w pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i nieustannie gotowym do niesienia pomocy w przypadku różnego rodzaju zagrożeń – mówiła wojewoda. – Działalność ochotniczych straży pożarnych doceniamy niejednokrotnie właśnie w czasie sytuacji nadzwyczajnych – kryzysowych. Dziękuję Państwu za aktywne współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, skuteczność, poświęcenie, za to że z narażeniem własnego życia i zdrowia niesiecie pomoc mieszkańcom województwa.

Podziękowanie w imieniu odznaczonych za otrzymane wyróżnienia złożył Dominik Lorenc z Sędziszowa Małopolskiego.