Strona domowa » GMINA DĘBICA » Krakowski urząd wydał dwie przeciwstawne opinie w jednej sprawie

Krakowski urząd wydał dwie przeciwstawne opinie w jednej sprawie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie 22 grudnia 2017 r. uchyliło decyzję wójta gminy Dębica i przekazało ją do ponownego rozpatrzenia. Zdaniem SKO głównymi uchybieniami wydanej decyzji jest brak uzyskania prawidłowego uzgodnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wszechstronnej oceny materiału dowodowego i brak wyjaśnienia wszystkich okoliczności.

W szczególności, chodzi o fakt, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w toku tego samego postępowania wydał dwie przeciwstawne opinie dotyczące tego samego przedmiotu postępowania. Pierwszą pozytywną dla ZinkPower, drugą, sporządzoną na wniosek Olimp Laboratories, negatywną.

– W związku z powyższym, zdaniem SKO wójt winien zwrócić się do RZGW w Krakowie o wyjaśnienie wydania przez ten organ dwóch przeciwstawnych opinii i zajęcie jednoznacznego stanowiska w tym zakresie – informuje Marek Mikrut, zastępca wójta gminy Dębica. – Wyjaśnienia te powinny zostać następnie przekazane do RDOŚ w Rzeszowie, który w zależności od treści winien wydać ponownie opinię. Uzgodnienie to miało by wpływ na powtórnie wydaną przez wójta decyzję.

Jednocześnie SKO w Rzeszowie odrzuciło zarzuty ZinkPower m.in. co do niewłaściwego dopuszczenia do udziału w postępowania stowarzyszeń ekologicznych, Olimp Labolatories oraz GZK Sp. z o.o. Ponadto zdaniem kolegium nie nastąpiło przewlekłe prowadzenie postępowania, co zarzucały gminie władze ZinkPower. Wszystkie terminy zostały przez wójta zachowane.

Teraz wójt gminy Dębica może ponownie rozpatrzeć sprawę wydając decyzję lub wnieść sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego co do orzeczenia SKO. Firmie pozostaje więc czekać do kolenego rozstrzygnięcia.