Strona domowa » DĘBICA » Informator gimnazjalisty

Informator gimnazjalisty

Trwa nabór do klasy wielozawodowej kształcącej pracowników na potrzeby firm Dębickiego Parku Przemysłowego w ramach Szkoły Branżowej Pierwszego Stopnia, która działa w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II. Na etapie naboru uczeń, wybierając kierunek, już wie, kto będzie jego pracodawcą. To innowacja, bowiem wraz z rozpoczęciem nauki uczeń podpisywałby umowę z konkretnym przedsiębiorcą. Zanim trafi jednak do zakładu pracy najpierw uczyłby się zawodu na warsztatach szkolnych. W „Mechaniku” działają klasy patronackie, jednak dotychczas nie gwarantowały one zatrudnienia młodzieży po ukończeniu szkoły.

Dębicki Park Przemysłowy skupia ponad 20 firm, które cierpią na brak wykwalifikowanej kadry. – Pomysł jest o tyle prosty, że na rynku pracy brakuje wykwalifikowanych pracowników dla dębickich firm, zaś szkoły dotychczas albo nie kształciły młodzieży w tym kierunku, albo nie zapewniały im odpowiedniego przygotowania praktycznego – mówi Paweł Miłosz, koordynator projektu i kierownik działu odpowiadający za kształcenie zawodowe w dębickim „Mechaniku” i pomysłodawca klas patronackich. – Młodzież za naukę zawodu otrzyma drobne wynagrodzenie a po jej ukończeniu dobrą pracę.

Także przedsiębiorcy są zainteresowani takim sposobem kształcenia przyszłych pracowników. Jak mówi Łukasz Darłak, prezes Dębickiego Parku Przemysłowego, każda z firm ma już gotową listę fachowców jakich brakuje. Nowa klasa patronacka w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy ruszy już w przyszłym roku szkolnym. Według wstępnych założeń ma się w niej kształcić około 30 uczniów, zaś przy dużym zainteresowaniu utworzone zostaną dwie klasy. Zainteresowani takim kształceniem są najlepsi dębiccy pracodawcy, m.in. Ventor, Agregaty Pex-Pol Plus, Tabor, Lerg, Kronospan, Fryz, Hay-Truck, Darco, Podkarpackie Zakłady Mechaniczne (dawny Rufus), Drukarnia Millenium, Mateo, czy pizzeria Pappas. Przedsiębiorcy deklarują liczbę i profil nauczania uczniów, których praktykę chcieliby wspierać. Zawody te powinny znajdować się na liście zawodów refundowanych. Z tych uczniów ZSZ Nr 1 (Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia) tworzy klasy wielozawodowe pod patronatem Dębickiego Parku Przemysłowego. Przedsiębiorcy podpisują umowy z Ochotniczym Hufcem Pracy na zatrudnienie tych uczniów w zakładzie przedsiębiorcy – od pierwszego roku nauki. W pierwszym i drugim roku nauki szkolenie praktyczne realizowane jest na warsztatach ZSZ Nr 1.

Uczniowie klas pierwszych będą mieli praktyki 12 godzin tygodniowo, dwa dni po sześć godzin, w klasie drugiej – 24 godziny w tygodniu, trzy dni po osiem godzin. Instruktor dla klasy opłacany będzie z pieniędzy przedsiębiorcy i przez niego zatrudniony na części etatu – w stawce około 43 złote za godzinę.  W rozliczeniu tej opłaty potrzebne będzie zaangażowanie DPP (w formie, np. że opłaci instruktora, a następnie rozliczy to między poszczególne firmy, w proporcji do liczby „prowadzonych” uczniów). Tu z kolei wymagane będzie porozumienie między DPP a szkołą.

Uczeń w trzeciej klasie zatrudniony jako młodociany w zakładzie przedsiębiorcy pracować będzie tam już 32 godziny w tygodniu, cztery dni po osiem godzin. Ważne, że uczeń za pracę pobiera wynagrodzenie wypłacane przez firmę. Ustawowo – w chwili obecnej w pierwszej klasie 170,22 zł, w drugiej klasie 212,78 zł, w trzeciej klasie 255,34 zł brutto. Przedsiębiorcy mogą wprowadzić dodatki motywacyjne do tych kwot, nie objęte zwrotem, o którego zwrot przedsiębiorca co miesiąc wnioskuje do OHP. Po zakończeniu nauki, uczeń przystępuje do egzaminu, którego pozytywny wynik pozwoli pracodawcy na ubieganie się o zwrot nakładów na jego kształcenie, też za pośrednictwem OHP. Koszt tego egzaminu ponosi pracodawca a wynosi około 650 zł w chwili obecnej. Po zakończeniu nauki w klasie III i zdaniu przez ucznia egzaminu zawodowego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub czeladniczego w Cechu Rzemiosł pracodawca otrzymuje zwrot kosztów wyszkolenia ucznia w kwocie 8081 zł. Pracodawca w swojej firmie musi zapewnić osobę, zatrudnioną na pełny etat na umowę o pracę na czas nieokreślony, która posiada kurs pedagogiczny oraz jest mistrzem w zawodzie lub posiada wykształcenie techniczne (technik, inżynier). Będzie ona pełniła rolę instruktora/opiekuna dla uczniów. Ponadto pracodawca zobowiązany jest przedłożyć deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej sześciu miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy.

Zespół Szkół Zawodowych chce kształcić w klasie wielozawodowej młodzież w kierunkach: blacharz  izolacji przemysłowych, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, elektryk, elektromechanik, mechanik, monter maszyn i urządzeń, kierowca mechanik, stolarz, kucharz, operator urządzeń przemysłu chemicznego,  magazynier logistyk i operator obrabiarek sterowanych numerycznie.