Strona domowa » GMINA DĘBICA » Gmina Dębica ponownie w czołówce

Gmina Dębica ponownie w czołówce

W Rzeszowie 8 listopada 2017 r. odbyło się ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia, przygotowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jego ideą jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno- gospodarczego województwa podkarpackiego. Wyniki zostały oparte na danych statystycznych za rok 2016, które zebrał i przeanalizował Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Gmina Dębica zajęła drugie miejsce. Pod analizę wzięto jedenaście wskaźników, m.in.: dochody własne na jednego mieszkańca, wydatki majątkowe i inwestycyjne na jednego mieszkańca, wydatki na administrację publiczną na jednego mieszkańca, budżety pieniędzy europejskich na jednego mieszkańca. Do pozycji w rankingu przyczyniają się także podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON, udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem, saldo migracji na tysiąc mieszkańców, wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na jednego mieszkańca, czytelnictwo bibliotek publicznych, przyrost naturalny i zadłużenie gmin. Ocenie poddano wszystkie gminy województwa podkarpackiego z wyjątkiem miast na prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna.