Strona domowa » DĘBICA » Drużyna Dębickich Serc

Drużyna Dębickich Serc

Hufiec ZHP Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy, organizuje w bieżącym roku akcję charytatywną „Drużyna Dębickich Serc”, która ma na celu udzielenie pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Dębicy. Tak jak rok temu – harcerze zapraszają wszystkich do współpracy.

– Hufiec ZHP Dębica ma duże doświadczenie w prowadzeniu akcji charytatywnych – czy to współorganizacji dużych ogólnopolskich projektów, jak i lokalnych inicjatyw – mówi hm. Mateusz Cebula, komendant hufca. – Obecnie organizujemy akcję oddolną, dedykowaną dębiczanom – tak jak w ubiegłym roku. W 2015 r. zaangażowaliśmy 25 wolontariuszy, którzy odwiedzili 50 rodzin oraz osób samotnych (w sumie 150 osób). Wsparcia o wartości ok. 50 tys. złotych udzieliło liczne grono darczyńców – pojedynczych osób, grup znajomych, przedsiębiorców czy społeczności szkół – łącznie około 1500 osób. Wierzymy, że i w bieżącym roku znajdą się osoby, które po raz kolejny pokażą, że w Dębicy jest wiele otwartych serc.

Akcja będzie polegać na przygotowaniu paczek świątecznych dla potrzebujących mieszkańców Dębicy. Paczki będą przygotowywać darczyńcy – pojedyncze osoby, grupy ludzi, firmy i inne podmioty, na podstawie zdepersonalizowanych opisów potrzebujących rodzin i ich potrzeb zamieszczonych na stronie internetowej www.debica.zhp.pl w listopadzie. Dary dostarczą wolontariusze w okresie przedświątecznym. Rodziny i osoby potrzebujące będą kwalifikowane do udziału w akcji na podstawie wywiadów prowadzonych przez wolontariuszy w rodzinach wskazanych przez instytucje na co dzień wspierające potrzebujących.

Obecnie rekrutowani są wolontariusze – mogą nimi zostać osoby od 16 roku życia, które dysponują wolnym czasem na potrzeby spotkania z potrzebującymi rodzinami, a następnie pośredniczenia w kontaktach z darczyńcą i przekazania paczek zakwalifikowanym osobom. Zainteresowani zaangażowaniem w akcję mogą zgłosić się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.debica.zhp.pl. Jednocześnie gromadzone są informacje o potrzebujących – osobach starszych, samotnych rodzicach, a także o chorych i niepełnosprawnych. Jeśli ktoś chce wskazać potrzebującą rodzinę, to proszony jest o kontakt mailowy pod adresem debica@zhp.pl. Akcji patronują Wiadomości Dębickie.