Strona domowa » GMINA DĘBICA » Dożynki z otwarciem sali

Dożynki z otwarciem sali

Święto plonów gminy Dębica corocznie rozpoczyna Msza Św. w Sanktuarium p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie. Uroczystej Mszy, podczas której zostały poświęcone  wieńce przygotowane w podzięce za tegoroczne zbiory, 10 września br. przewodniczył Ks. Ryszard Piasecki, proboszcz parafii pw. Św. Jadwigi w Dębicy. Z zawadzkiego wzgórza dożynkowy korowód udał się do malowniczej Głobikowej gdzie zaplanowano dalszą część uroczystości.

Gości oraz grupy wieńcowe przybywające na miejsce imprezy powitały: Orkiestra Dęta – Gmina Dębica wraz z zespołami tanecznymi Image Dance pod kierownictwem Jagody Rak oraz sekcji Mażoretek, którą prowadzi Aleksandra Książek. Po koncercie zgodnie z tradycją, oficjalną część uroczystości rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Po Hymnie Przewodniczący Rady Gminy Piotr Zybura przywitał przybyłych gości. Następnie Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica Marcin Ciszek przybliżył sylwetki Starostów Dożynek: Agaty Smoły oraz Kazimierza Wójcika. Następnie odbył się ceremoniał chleba, czyli przekazanie przez Starostów Dożynek na ręce Stanisława Rokosza, wójta gminy Dębica chleba, który został podzielony i rozdany wśród zebranych. Kolejnym punktem programu był przegląd wieńców. Grupy wieńcowe otrzymały pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami z rąk wójta. Podczas przemówień członkowie Ruchu integracji Społecznej przekazali na ręce Bożeny Dziadosz, dyrektora szkoły piłki dla uczniów placówki w Głobikowej. Nie przypadkowo Głobikowa była gospodarzem Dożynek Gminnych 2017. Wydarzenie to było okazją do uroczystego otwarcia nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Konstantego Leliwy Słotwińskiego w Głobikowej. Sala mieści boisko o wymiarach 15 x 24 m, pełen węzeł sanitarny, pomieszczenia dydaktyczne w tym bibliotekę z czytelnią, pracownię przyrodniczą, świetlicę oraz cztery pokoje dla dwunastu osób będące uzupełnieniem bazy noclegowej szkolnego schroniska młodzieżowego „Rozdzielnia Wiatrów”. Budynek w części gdzie mieści się sala gimnastyczna jest obiektem parterowym z galerią wewnętrzną, część dydaktyczno-techniczna obiektu jest dwukondygnacyjna. Pracownia przyrodnicza wyposażona jest w nowoczesne pomoce multimedialne jak tablica interaktywna, laptopy i mikroskopy cyfrowe dla każdego ucznia, wizualizer, kamera cyfrowa oraz cyfrowe laboratorium przyrodnicze. Na zewnątrz wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, boisko do piłki plażowej oraz podziemny zbiornik wody pożarowej ze stanowiskiem czerpania.

Koszt całości inwestycji wraz z infrastrukturą wyniósł 2 835 783 zł, w tym 1 181 783,00 zł z budżetu gminy Dębica, 762 000 zł z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz 870 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Część artystyczną przy okazji otwarcia sali gimnastycznej przygotowali uczniowie z Głobikowej. Uroczystemu przecięciu wstęgi towarzyszył obrzęd poświęcenia budynku, przekazanie przez wójta na ręce dyrektor szkoły symbolicznego klucza do sali oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy dedykowanej ś.p. Edwardowi Prokuskiemu. Od 1958 roku był nauczycielem matematyki Szkoły Podstawowej w Głobikowej, a w latach 1965 – 1988 dyrektorem o wybitnym talencie pedagogicznym. Wspaniały wychowawca, miłośnik sportu. Cieszył się niespotykanym autorytetem wśród dzieci i ich rodziców. Był autentycznym wzorcem dla swoich wychowanków. Pamięć o Edwardzie Prokuskim jest ciągle żywa we wspomnieniach mieszkańców Głobikowej. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonały córki Marzena Prokuska i Ewa Prokuska oraz wójt Stanisław Rokosz. W nowo otwartej sali gimnastycznej prezentowano pokazy walk bokserskich oraz gry w tenisa stołowego.

Na dożynkowej scenie zagościły zespoły krzewiące poprzez muzykę, taniec i śpiew tradycyjną, regionalną kulturę, czyli kapela Jodłowianie z Jodłowej, Kapela Iskierczanie z Latoszyna, Klub Aktywnych Kobiet, Kapela Tutti oraz Zespół Pieśni i Tańca Wisłoczanie. Gwiazdą wieczoru był zespół Baciary, który bawił niezwykle licznie zgromadzoną publiczność. Wieczór zakończyła zabawa z Zespołem Sekend. Podczas całej imprezy zebrani mieli możliwość skorzystania z licznych atrakcji. Dla dzieci organizatorzy zapewnili: dmuchańce, piłki wodne. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadziła konkurs z nagrodami „Czy znasz zasady bhp w rolnictwie”. Celem konkursu była popularyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

W czasie dożynek trwała loteria charytatywna Ruchu Integracji Społecznej. Każdy los był wygrany, a dodatkowo ze wszystkich zakupionych cegiełek rozlosowano nagrody specjalne. Datki ze sprzedaży losów-cegiełek w kwocie 2035 zł dołączone zostały do pieniędzy zebranych podczas akcji charytatywnej na rzecz dzieci chorych na mukowiscydozę z gminy Dębica. Akcję charytatywne i licytacje, podczas których zebrano 2388,08 zł przeprowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nowe Możliwości”. Na rzecz chorych dzieci zebrano więc łącznie 4423,08 zł.

Organizatorami dożynek były gmina Dębica, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Zespół Szkół im. Konstantego Leliwy Słotwińskiego w Głobikowej, Sołtys i Rada Sołecka Głobikowej.